Talmagi på sygehusene: Embedsmænd vidste de vildledte Folketinget

Da Sundhedsdatastyrelsen justerede tallene, faldt overbelægningen på sygehusene med et trylleslag. Men i virkeligheden er overbelægningen steget, viser en gennemgang, som avisen Danmark lavede i november 2017. Foto: Morten Stricker/Scanpix 2016.

Talmagi på sygehusene: Embedsmænd vidste de vildledte Folketinget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Mails afslører nu, at to embedsmænd bag ministersvar om overbelægning på sygehusene var bevidste om, at oplysningerne i svaret til Folketinget var lodret forkerte. - Muligt brud på straffeloven, siger ekspert i forvaltningsret.

To embedsmænd i Sundhedsministeriet, som i sommeren 2017 skrev et svar til sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) og det øvrige folketing om overbelægningen på en række sygehusafdelinger, var særdeles velinformerede om, at deres svar, som blev forfattet på vegne af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), var fyldt med lodret forkerte tal.

Det viser en længere email-korrespondance mellem Sundhedsdatastyrelsen og Ellen Trane Nørbys departement i Sundhedsministeriet, som Ellen Trane Nørby har sendt til Folketinget i forbindelse med sagen om sminkede tal for overbelægning på landets sygehuse, som avisen Danmark har afdækket i de sidste måneder.

Embedsmændene har dermed bragt deres minister på kant med ministeransvarsloven.

Embedsmændenes ageren er ifølge Sten Bønsing, en af landets førende eksperter i forvaltningsret, et klokkeklart brud på sandhedspligten og muligvis strafbart.

- Det her er alvorligt, og særligt alvorligt, fordi der er tale om oplysninger, som videregives til Folketinget. Det er uden tvivl et brud på offentligt ansattes sandhedspligt og principielt set et muligt brud på straffeloven, siger Sten Bønsing, lektor på Aalborg Universitet, med henvisning til straffelovens paragraf 157, der siger, at offentligt ansatte, som udviser grov forsømmelse eller skødesløshed kan straffes med op til fire måneders fængsel.

Talmagi punkt for punkt
1. Februar 2016. Daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) laver aftale med regeringens støttepartier om en akutpakke til 415 mio. kr., som skal nedbringe overbelægningen.2. Marts 2016. Møde i Sundhedsministeriet (SUM) om definition af overbelægning. En embedsmand fra Sundhedsdatastyrelsen (styrelsen) deltager.

3. Umiddelbart efter mødet ændrer styrelsen definitionen på overbelægning fra mere end 100 procent til mere end 105 procent. Ændringen får tallene for "antallet af dage med overbelægning" til at styrtdykke.

4. November 2016. Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) får svar på spørgsmål om overbelægning på udvalgte afdelinger fra Sophie Løhde. Tallene baserer sig på den nye definition, men det fremgår ikke af svaret.

5. Maj 2016. Styrelsen forklarer i en mail, som avisen Danmark er i besiddelse af, at den nye definition er sket efter aftale med ministeriet og Danske Regioner, og at definitionen allerede bliver brugt i Region Hovedstaden. Både Danske Regioner og Region Hovedstaden afviser siden styrelsens forklaring.

6. Maj 2016. SUM beder styrelsen om at rulle definitionen tilbage til ved mere end 100 procent ved kommende opdatering af tallene i september 2017.

7. Juli 2017. Flemming Møller Mortensen får svar på spørgsmål om overbelægning på udvalgte afdelinger fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Tallene baserer sig stadig på 105 procent, hvilket ikke fremgår af svaret.

8. August/september 2017. Styrelsen ændrer forklaring. Af et notat fremgår det, at embedsmanden, som deltog i mødet i marts året forinden, har fået en fejlagtig opfattelse af, at der var enighed om at ændre definitionen.

9. September 2017. Definitionen justeres tilbage til ved mere end 100 procent. SUM kalder sagen for en uheldig misforståelse.

10. November 2017. Avisen Danmark kontakter nuværende og daværende sundhedsministre Ellen Trane Nørby og Sophie Løhde, som begge afviser at have kendt til den ændrede

- Temmelig alvorligt

Fejlen er ifølge Ellen Trane Nørby opstået, fordi en medarbejder i Sundhedsdatastyrelsen i marts 2016 fik den vildfarelse, at han og Sundhedsministeriet var blevet enige om at ændre på definitionen på overbelægning. Efterfølgende justerede medarbejderen tallene i styrelsens database, hvilket fik overbelægningen på landets sygehuse til at styrtdykke med et brag.

Det har sundhedsministeren forklaret på to samråd i november og december 2017.

Nu viser mails, at de to embedsmænd, en chefkonsulent og en fuldmægtig, i begyndelsen af juli 2017 begge var fuldt ud orienterede om, at der var fejl i overbelægningstallene. Alligevel optræder de to embedsmænd tre uger senere - den 26. juli - som henholdsvis medunderskriver og sagsbehandler på et skriftligt svar fra Ellen Trane Nørby til Folketinget, hvori de forkerte tal optræder. Af svaret fremgår det ikke, at tallene er baseret på en udregningsmodel, som ministeriet ikke anerkender.

- Man må som embedsmand selvsagt ikke videregive oplysninger, som man ved er eller kan være forkerte. Hvis man gør det, skal man i hvert fald oplyse om, at oplysningerne kan være fejlbehæftede. Forseelsen er temmelig alvorlig, siger Søren Højgaard Mørup, professor i forvaltningsret på Aarhus Universitet.

Minister: Ikke en bevidst fejl
Det har ikke været muligt at få sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i tale. I stedet har vi via ministeriets presseafdeling modtaget en mail med citater fra ministeren, som vi bringer dele af her:- Som også oplyst overfor Folketinget, mener jeg, at fejlen burde være kommunikeret gennem systemet, allerede da den bliver opdaget den 3. maj. Så kunne den have være rettet, og såvel minister som Folketinget kunne have været informeret, og hele det efterfølgende forløb med bl.a. den forkerte besvarelse kunne have været undgået.

- Jeg oplever ikke, at der er tale om en bevidst fejl blandt medarbejderne. Det fremgår af redegørelsen, at fejlen sker i en periode, hvor departementet har lukket ned og holder sommerferie, og hvor der sker medarbejderskift.

- Som jeg tidligere har svaret Folketinget, så mener jeg ikke, det er produktivt at gøre det til et spørgsmål om de enkelte medarbejdere. Det bringer ikke yderligere læring på området.

Minister: Jeg vidste intet

Flere har siden avisen Danmark bragte sagen frem i november 2017 antydet, at der kan ligge politiske motiver bag den ændrede regnemodel.

- Det lugter af datamanipulation, udtalte Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, til avisen Danmark 9. november 2017. - Jeg anser det som usandsynligt, at embedsmænd, som er skolede i altid at dække deres ryg af ved at orientere opad i systemet, kan finde på det her, udtalte sundhedsordfører Flemming Mortensen (S) til samme avis 15. november 2017.

Ellen Trane Nørby har på de to samråd fastholdt, at hun på intet tidspunkt er blevet orienteret om fejlen. Det skete først, da avisen Danmark kontaktede ministeriets pressechef i november 2017.

Selv om det principielt kan være strafbart for offentligt ansatte at viderebringe oplysninger, som man ved er forkerte, vurderer hverken lektor Sten Bønsing eller professor Søren Højgaard Mørup, at det aktuelle eksempel vil kunne bære en straffesag.

- Normalt vil en overtrædelse af sandhedspligten føre til en tjenstlig reaktion i form af en irettesættelse eller advarsel, siger Søren Højgaard Mørup.

Talmagi på sygehusene: Embedsmænd vidste de vildledte Folketinget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce