Formand for Nymarkens Skolebestyrelse: Der er usandheder i sparekataloget