Nymarksskolen er reddet: Politikerne har trukket spareforslag