Nytteløse statsskibe til 17 mio: Skal de bygges om eller sælges?

Den statslige styrelse købte i 2015 disse to fartøjer for i alt 16,8 mio. kr. Siden har skibene ligget ubrugte i Svendborg Havn. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Nytteløse statsskibe til 17 mio: Skal de bygges om eller sælges?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I 2015 købte Naturstyrelsen to brugte skibe. Fartøjerne har lige siden ligget oplagt ved Nordre Kajgade i Svendborg. De forventes først i drift i 2019 - hvis de overhovedet kommer ud og sejle for staten. Søsiden har fået aktindsigt i sagen.

Der gror alger på styrehuset og græstotter omkring dækslugerne. Begge dele vidner om, at to statsejede skibe i Svendborg havn ligger ubrugte hen. Frigg og Sif, som de hedder, blev købt af Naturstyrelsen for præcis to år siden. Prisen var 16,8 mio. kr. Sigtet var, at de alu-byggede katamaraner skulle ombygges og erstatte fire ældre fartøjer.

Efter de seneste planer kommer de oplagte skibe ved Nordre Kajgade tidligst ud og sejle i foråret 2019. Eller måske kommer de aldrig ud og sejle for staten. Det vender vi tilbage til.

Da skibene i følge skibsregistret blev købt brugt i England den 6. november 2015 hørte de under Naturstyrelsen på Fyn. Under det indtil videre mere end to-årige forløb er ansvaret for skibene flyttet til Styrelsen for Vand -og Naturforvaltning. Den hører i dag under Miljøstyrelsen Sjælland i Græsted.

På det kommunale havnekontor i Svendborg er man selvfølgelig glade for de godt 40.000 kroner statens skibe hidtil har lagt i havnens kasse.

Men hvorfor bruger staten næsten 17 mio. kroner på at købe skibe til nytteløst oplæg i Svendborg havn? Det har Søsiden sat sig for at belyse. Vi har bedt om - og fået - aktindsigt i forløbet fra købet af skibene og til i dag. Og vi har spurgt til skibenes fremtid.

Akt-materialet fra Miljøstyrelsen til Søsiden er en gennemgang af den foreløbig to år lange proces omkring skibene. Desuden skitseres i materialet scenarier for skibenes fremtid.

De måske kommende miljøskibe Sif og Frigg ligger på tredje år oplagt i Svendborg. Nu overvejes de,t om skibene skal bygges om eller sælges. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
De måske kommende miljøskibe Sif og Frigg ligger på tredje år oplagt i Svendborg. Nu overvejes de,t om skibene skal bygges om eller sælges. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Skal afløse skibe fra Faaborg

De to skibe blev købt brugt af det britiske offshore-rederi P&O Maritime Services. Det var - og er planen - at effektivisere den statslige styrelses rederifunktion ved at udfase fire mindre fartøjer bygget i Faaborg i 1980'erne. Et af dem er Liv II med fast havneplads foran Det Gule Pakhus i Svendborg.

Skibenes funktion er miljø-relaterede opgaver som fx udtagning af vandprøver, bundprøver og kontrol-funktioner.

Kort efter de nyindkøbte skibes ankomst til Svendborg tager styrelsen kontakt til Jens Kristensen Consulting Naval Architects i Marstal. Ærindet er at få projekteret ombygningen af skibene fra havgående persontransport i offshore-industrien til miljøkontrol i indre danske farvande. Blandt andet skal der indrettes kahytter og laboratorium om bord.

Skibstegnestuen på Ærø gør efterfølgende i sin rådgivning opmærksom på, at ombygningen har en vægtudfordring. Anbefalingen lyder, at en forlængelse af skibene på 2,4 meter er nødvendig for at opnå styrelsens ønskede ydeevne. En ombygning skønnes at ville koste otte mio. kroner. Det løfter skibenes driftsklar-pris til i alt tæt på 25 mio. kr.

Algedannelser foran på styrehuset vidner om, at skibene ikke har været brugt meget længe. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Algedannelser foran på styrehuset vidner om, at skibene ikke har været brugt meget længe. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Ombygning meget dyrere

I begyndelsen af 2016 vælger styrelsen at få foretaget en revurdering af ombygningen. Nu tager den kontakt til firmaet ShipCon i Frederikshavn. Det bliver skibenes skønnede driftsklar-pris væsentlig dyrere af. Den samlede pris incl. anskaffelsen er nu oppe i 37,4 mio. kr. Prishoppet på omkring 50 pct. forklares med, at skibene er tungere end først antaget. Derfor rådes til, at bl. a. de to gange to motorer udskiftes for at kunne opnå styrelsens ønskede hastighed.

Efter styrelsen bliver bekendt med den nye skønnede pris for ombygningen af skibene, tager den kontakt til advokat-firmaet Focus med kontor i Odense. Styrelsen ønsker nu, at advokaterne skal foretage en undersøgelse i markedet for at få "indikative priser" på, hvad en fuld udlicitering af styrelsens sejladsopgaver vil koste. Undersøgelsen ligger klar i foråret 2016. På baggrund af konkrete bud fra aktører i markedet viser den, at udliciteret drift af styrelsens skibe til betyde en markant fordyrelse i forhold til, at styrelsen selv står for sejladsen.

Omkring lugerne på agterdækket vidner groende ukrudt om, at de statslige skibe ligger nytteløse hen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Omkring lugerne på agterdækket vidner groende ukrudt om, at de statslige skibe ligger nytteløse hen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Ansvaret rykker rundt

Undervejs i det flere år lange forløb skifter det formelle ansvar for miljøskibene flere gange. I sommeren 2016 bliver Naturstyrelsen opdelt, og ansvaret for skibene placeres i den nye Styrelse for Vand og Naturforvaltning (SVANA). I februar i år flyttes ansvaret for skibene igen. Den nye styrelse bliver fusioneret med Miljøstyrelsen. Dermed rykker ansvaret for skibene fra Odense til Græsted ved Gilleleje.

At ansvaret rykker rundt på landkortet løser ikke problemet med de oplagte skibe i Svendborg Havn.

I efteråret 2016 beslutter styrelsens direktion at fortsætte projektet med ombygningen af skibene. Beslutningen træffes i lyset af prisen for ombygningen og af undersøgelsen om mulig udlicitering af sejladsen. I ombygningen indgår også indretning af kahytter, da det driftsmæssigt er billigere end hotelovernatning eller hjemtransport af skibenes mandskab.

I foråret i år træffes der aftaler med rådgivere for at forberede et udbud af ombygingen af de to skibe. Firmaet Kammeradvokaten er med som juridisk rådgiver. Indhentningen af tilbud ender med, at ShipCon i Frederikshavn vælges som skibsteknisk rådgiver.

Udbudet sat på pause

Sensommeren og efteråret i år går med udarbejdelse af materiale med henblik på, at ombygningen af skibene skal i EU-udbud. Materialet lå klar for få dage siden, den 1. november. Mens materialet udarbejdes, beslutter projektets styregruppe imidlertid at udskyde igangsættelsen af udbudet.

Denne overraskende melding har baggrund i, at skibene måske slet ikke skal ombygges. I styrelsens seneste overvejelser indgår nu et muligt salg af skibene.

I Søsidens materiale fra akt-indsigten forklares denne 180 graders vending med, at siden styrelsen "sidst foretog en markedsundersøgelse for en evt. nybygning af skibe, kan der være sket en hel del med både priser og teknologiske muligheder". Derfor skal der nu først gennemføres et markedstjek for at sikre, at styrelsen gør det rigtige og mest fremtidsikrede, når der indgås kontrakt på et så kostbart projekt som ombygningen, hedder det.

Alternativet til ombygningen er salg af de to langtids-oplæggere i Svendborg. Hvis det sker, er projektet sat langt tilbage. To helt nye skibe skal tegnes, udbydes og bygges. Hvornår de kan være driftsklar, er der ingen vurdering af i akt-materialet.

Vælger styrelsen at ombygge de to skibe i Svendborg, er den forventede drift-start primo 2019. Da avisen første gang skrev om skibene få dage efter ankomsten til Svendborg i november 2015 forventede styrelsen, at de var klar til indsats i sommeren 2016.

Nytteløse statsskibe til 17 mio: Skal de bygges om eller sælges?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce