• Dansk Erhverv mener, det vil være vanskeligt for virksomhederne at finde nye medarbejdere i Vestjylland på Vestfyn og i Sønderjylland.
  • Men hverken AE-rådet eller Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering ser tegn på, at det vil gå så galt.

ARBEJDSKRAFT: De seneste dage har vi skrevet om rekruttering af nye medarbejdere i Struer og Tønder kommune, to af de ti kommuner, som Dansk Erhverv advarer nye virksomheder mod at etablere sig i. Det er kommuner med lav ledighed, fraflytning og en forholdsvis stor andel af ældre, der forlader arbejdsmarkedet de kommende år.

Men AE-rådets cheføkonom, Erik Bjørsted mener ikke problemet er stort.

Undersøgelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation for foråret 2017. 14.600 virksomheder har svaret på, om de har haft problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Virksomhederne i undersøgelsen repræsenterer ca. 40 pct. af landets samlede beskæftigelse.Undersøgelsens hovedkonklusioner er:

70 procent af landets virksomheder har i foråret 2017 ikke haft behov for at rekruttere nye medarbejdere. Til sammenligning gjaldt det i foråret 2017 for 71 pct. af virksomhederne.

Andelen af virksomheder, der har ansat nye medarbejdere, er øget fra 23 pct. af virksomhederne i foråret 2016 til 24 pct. i foråret 2017.

6 procent af landets virksomheder har i foråret 2017 oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. I foråret 2016 var det også 6 pct.

I alt har 30 pct. af virksomhederne i foråret 2017 haft behov for at rekruttere, mod 29 pct. i foråret 2016.

-Vi mangler ikke hænder, vi mangler måske de rigtige hænder, siger han.

Erik Bjørsted henviser også til den store undersøgelse som Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) gennemførte i foråret. Heraf fremgår, at de fleste virksomheder, der har haft behov for at rekruttere, har fået den arbejdskraft, de søgte.

- Her og nu er der ikke de store rekrutteringsproblemer, der kan være lomme, hvor det kan være svært at finde specialiseret arbejdskraft, men i det store billede er det ikke et alarmerende problem, siger han.

Over kommunegrænsen

Vores stikprøver i de to kommuner afslører heller ikke nogen problemer med rekruttering i dag. I artiklerne mandag og tirsdag fortalte maskinfabrikken OKM i Tønder og udviklingsvirksomheden Medicom Innovation Partner i Struer, at de finder deres medarbejdere uden at bruge de kommunale jobcentre.

Begge rekrutterer uden for lokalområdet, og OKM gør helt systematisk meget ud af selv at uddanne kommende medarbejdere ved at tage flere lærlinge.

På samme måde fortalte borgmestrene i de to kommuner, at de ikke mener det lokale arbejdsmarked er begrænset af kommunegrænsen.

Problemer kan opstå

Erik Bjørsted vurderer altså, at der ikke er problemer med at skaffe arbejdskraft. Men de kan komme:

- Der kan opstå problemer med at skaffe faglært arbejdskraft. Vi har i en årrække set, at for mange unge ikke har taget en erhvervsuddannelse, og så er det klart, at samtidig med at store årgange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, så kan der opstå en mangel på faglært arbejdskraft i bestemte regioner, siger han.

Det fremgår af Dansk Erhvervs analyse, som peger på voksende rekrutteringsproblemer, at beregningerne bygger på uændret erhvervsfrekvens. Men politisk gøres der en del for at få flere i den erhvervsaktive alder jobparate, og det er også på dagsordenen i kommunerne.

Således har Tønder Kommune netop sat gang i et stort projekt, der skal gøre alle unge jobparate, og i Struer er der lignende initiativer.

Rette kvalifikationer

Erik Bjørsted forventer, at de politiske reformer siden 2006 vil sikre, at flere vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet fremover.

- Det, der så kan blive problemet, er, om de har de rette kvalifikationer. Er der for mange for få med en erhvervsfaglig uddannelse, siger han.

Erik Bjørsted taler om ubalancer på arbejdsmarkedet. Han peger især på de mange unge med en studentereksamen, der ikke er kommet videre.

- Det skal gøres mere attraktivt for de unge at vælge en erhvervsuddannelse og bryde den kedelige tendens med, at for mange unge søger mod det almene gymnasium og ikke kommer videre, siger han.

Det samme gælder ifølge Erik Bjørsted de 15-20 procent, som ikke kommer videre efter folkeskolen.

Mangen på praktik

AE-rådets cheføkonom mener, at især problemer med manglende praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne har gjort skade:

- Det sender et signal til de unge, om at jer gider vi ikke have, siger han.

Derfor vil han have virksomhederne til at oprette flere praktikpladser. Og så skal området have et økonomisk løft:

- Vi hører altid, at Danmark er blandt de lande i OECD, der bruger flest penge på uddannelse, men ikke pr. elev, der er vi knap nok i top ti, siger Erik Bjørsted og henviser til en frisk undersøgelse fra AE-rådet.

Flere penge til de erhvervsfaglige uddannelser, som skal gå til bedre undervisning, bedre lærere og bedre maskiner.

  • fyens.dk