I bestræbelserne på at få afsluttet sin besættelse af Irak er USA i færd med at lave planer for at skabe USA's største ambassade i verden i Bagdad med en stab på over 3000 personer, rapporterede Washington Post fredag.

Planen er, at ansvaret for Irak overgives fra det amerikanske forsvarsministerium til det amerikanske udenrigsministerium, som så skal hjælpe til med at overvåge de næste skridt frem mod etableringen af Iraks første frit valgte demokratiske regering.

- Den reelle udfordring for den nye ambassade er så at sige at hjælpe det irakiske folk med at berede sig på frie valg og en ny forfatning inden for det kommende år, sagde udenrigsminister Colin Powell til Washington Post.

Reuters