Sveriges regering giver tilladelse til bygning af den hidtil største vindmøllepark. Den skal bygges i det sydlige Kattegat ud for Halmstad.
Den svenske regering gav i dag tilladelse til bygning af landets hidtil største vindmøllepark, der skal bygges i det sydlige Kattegat ud for Halmstad.

Parken kommer til at bestå af 108 vindmøller på op mod 200 meter og kommer til at koste godt 10 milliarder danske kroner.

Værket kommer, når det er fuldt udbygget, til at producere tre terawatt-timer. De mange vindmøller skal placeres på 60 kvadratkilometer og skal overholde en række miljøkrav. Der skal tages hensyn til faunaen på havbunden, fuglelivet og fiskeriet i området.

Parken skal placeres på områder, der kaldes Stora Middelgrund og Röde Bank. Firmaet bag projektet, Universal Offshore AB, går i gang med at bygge en 120 meter høj mast, hvorfra eksperter i et år vil måle vindforholdene for at finde de bedste placeringer af vindmøllerne.

Før parken kan bygges, skal de lokale politiker godkende projektet.