Lægeetisk Nævn: Lings' selvmordsmanual strider mod etikken