Efter at have krydset klinger med den amerikanske præsident, George W. Bush, i striden om den internationale klimaaftale, Kyoto-protokollen, tager de 15 EU-lande i dag hul på deres eget, interne klimaopgør.

Under ledelse af Sveriges statsminister, Göran Persson, skal de europæiske stats- og regeringschefer diskutere et forslag fra EU-kommissionen til en ny miljøstrategi, der blandt andet anbefaler, at EU-landene skal forpligte sig til at gå endnu længere, end Kyoto-aftalen foreskriver, med at begrænse udledningen af drivhusgasser i atmosfæren. Drivhusgasserne menes at være en stærkt medvirkende årsag til de globale klimaændringer, og den svenske regering har gennem sit seks måneder lange EU-formandskab været en varm fortaler for, at landene i Den Europæiske Union skal forpligte sig til at føre en bæredygtig miljøpolitik. Derfor har EU-kommissionen udarbejdet et forslag til en sådan strategi.

Men Göran Persson kan få svært ved at få opbakning til de grønne tanker. Spanien er traditionelt modstander af miljøinitiativer i EU og vil sandsynligvis få støtte fra Portugal og Italien. Navnlig med forslaget om, at EU skal gå længere end Kyoto-aftalen, risikerer Persson at løbe panden mod en mur.