Selv om en ny WTO-aftale kommer til at betyde, at store dele af landbrugsstøtten skal fjernes, mener Peter Gæmelke, der er præsident for Landbrugsraadet, at aftalen er et nødvendigt og godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger om en global frihandelsaftale.

- Dansk landbrug og fødevareindustri har ønsket en balanceret og gradvis liberalisering af landbrugspolitikken – og det ønske har nu fået nyt liv, siger Peter Gæmelke.

Men meget kan ændre sig, når WTO-landene forhandler videre i 2005.

- Den vedtagne rammeaftale er formuleret i så brede vendinger, at det endelige resultat fortsat risikerer at være uacceptabelt for dansk og europæisk landbrug, siger Peter Gæmelke.