Flere af de sultestrejkende fanger på basen satte sig til lørdag til modværge. Fangevogtere måtte affyre skud.

Fangevogtere på den amerikanske Guantanamo-base i Cuba måtte affyre skud lørdag for at få stoppet et oprør blandt fangerne.

Ifølge tjenestefolk fra det amerikanske militær begyndte oprøret, da indsatte skulle flyttes i eneceller.

- Nogen af fangerne gjorde modstand og angreb med hjemmelavede våben. Fire ikke-dræbende skud blev affyret, hedder det i en udtalelse fra den styrke, der driver fangelejren.

I den forløbne uge stillede Amnesty International og Røde Kors sammen med 23 andre menneskerettighedsorganisationer igen krav om, at USA lukker lejren på basen.

Mange af fangerne har i lang tid nægtet at indtage føde. Ifølge organisationerne deltager hovedparten af de 166 fanger i sultestrejken. Tilstanden hos flere er så alvorlig, at de bliver tvangsfodret.

I et fælles brev skrev organisationerne torsdag til de amerikanske myndigheder, at sultestrejken er en "forudsigelig konsekvens af, at fangerne i over 11 år er blevet holdt indespærret uden at være tiltalt".

Da præsident Barack Obama kom til magten i 2009, lovede han at lukke basen i løbet af et år. Amerikanske menneskerettighedsforkæmpere demonstrerede flere steder i USA i torsdags, fordi løftet endnu ikke er opfyldt.

Zeke Johnson, chef for Amnesty International i USA, kræver øjeblikkelig handling fra Det Hvide Hus:

- Døden bør ikke være den eneste måde at undslippe Guantanamo på. Mændene må enten blive tiltalt og få en fair behandling ved en føderal domstol eller prøveløslades omgående.

- Tiden er inde for præsident Obama til at gøre alvor af at lukke fangelejren, sagde han.

Sultestrejken har stået på i over to måneder. Den er en protest mod, at ansatte på basen angiveligt har vanhelliget muslimernes helligste skrift, Koranen.

Fangevogterne skulle have krænket de hellige bøger i februar under en rutinemæssig ransagning af cellerne efter smuglergods. Påstande, som på det kraftigste er blevet afvist af USA.

Fængslet i Guantanamo blev etableret i 2002 for at huse personer, der blev taget til fange under præsident George W. Bushs krig mod terror efter angrebet den 11. september året før mod New York og Washington.