Irak har samarbejdet med FN's våbeninspektører, men samtidig synes Irak ikke at have accepteret kravet om at lade sig afvæbne, siger leder af FN's våbeninspektion i Irak, Hans Blix.

Sammen med direktøren for Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, Mohamed ElBaradei, fremlagde Blix kl. 16.30 dansk tid en statusrapport om våbeneksperternes arbejde. Våbeninspektørerne har i 60 dage gennemsøgt flere lokaliteter i Irak for masseødelæggelsesvåben på foranledning af FN-resolution 1441.