Den britiske premierminister, Tony Blair, kan ikke bebrejdes for fejlagtige og misvisnede oplysninger om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben forud for krigen mod Irak i fjor, men den britiske efterretningstjeneste gjorde et dårligt arbejde og byggede sine konklusioner på upålidelige og tvivlsomme informationer om Iraks våbenprogrammer.

Det konkluderer en officiel undersøgelse under ledelse af lord Robin Butler, som blev offentliggjort onsdag.

Blair accepterede straks rapportens konklusioner og sagde, at han påtog sig ansvaret for eventuelle fejltagelser i forbindelse med beslutningen om at lade Storbritannien gå med i krigen mod Irak.

Reuters