SVENDBORG

17 Pinsekirken, Svinget 2: Fællesspisning, Evangelisk Alliance.

Scala 1,2,3,4

16.15, 18 Fakiren fra Bilbao.

16.15 Se på mig.

16.15 og 20.15 Pusher 2.

16.30 Stor Ståhaj.

18.15 Bridget Jones 2.

18.30 Familien Gregersen.

18.45 og 21.15 Oceans 12.

19.45 Alexander.

GUDME

16.30-17.30 Kommunekontoret: Formændene for teknik-, social- og kulturudvalget kan træffes.