Lovforslaget, der ville pålægge bugserfirmaer store ekstraudgifter til forsikring af vrag, bliver nu ændret, så kunden selv får ansvaret

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) har lyttet til Danmarks Rederiforening, der har kritiseret et lovforslag, som vil koste danske bugserfirmaer dyrt.

Forslaget gik på, at bugserfirmaerne fremover selv skulle forsikre deres slæb, hvilket kan være ganske kostbart. Hensigten var at sikre det offentlige mod at hænge på bjærgningen af for eksempel et skib, der er tabt under bugsering.

Direktør Niels Ove Henriksen, Svendborg Bugser, har ligesom resten af branchen været bekymret for den ekstra udgift til forsikring, som han mener vil være stærkt konkurrenceforvridende i forhold til kolleger i udlandet.

Han har her i avisen kaldt lovtiltaget for "ren overimplementering", og "som at gå med både livrem og seler".

Med Troels Lund Poulsens ændringslovforslag slipper han nu for pligten til at forsikre. I stedet får han pligt til at sikre sig, at kunden selv har forsikret sit skib.

Forsømmer han det, hænger han selv på udgiften til bjærgning.

Niels Ove Henriksen er tilfreds med sagens udfald.

- Det er godt. Hvis man ikke har forsikring på sin bil, så klipper man pladerne - nu sker det samme for os inden for søfart. Og det er okay, siger han.

- Vi kommer nu alle til at løfte i fællesskab, og det synes jeg er rigtigt.

Pligten til at sikre, at slæbet er forsikret kan opfyldes ved at spørge til dokumentation i form af en police fra kundens forsikringsselskab.

- Ved større slæb har det hele tiden været en selvfølge, så det er ikke så svært, siger Niels Ove Henriksen, der også mener, at det er logisk, at det er ejeren selv, der tegner forsikringen.

- Det kan ellers være meget meget svært at tegne en forsikring på noget, man ikke ejer, siger han - og roser i øvrigt Danmarks Rederiforening for at have talt sagen for ministeren.

Jakob Ullegaard, direktør i Danmarks Rederiforening, glæder sig over, at ministeren har lyttet til kritikken, og han mener, at det nye forslag er rigtig godt.

- Det glæder mig, at ministeren er trådt i karakter. Vi har været i løbende dialog, og det nye forslag er noget, vi kan stå inde for, siger han.

- Vi havde ikke sat næsen op efter helt at slippe for ansvar, for vi anerkender, at det er uhensigtsmæssigt, at staten står med regningen, hvis en slæbebåd taber sit slæb. Vi har hele tiden sagt, at staten ikke skal løbe de risici.

- Nu bliver det sådan, at rederen skal sikre sig, at der er styr på forsikringen fra kundens side for ikke selv at komme i fedtefadet. Og det er acceptabelt, siger Jakob Ullegaard.

De nye regler bliver ikke dyrere for de fleste kunder. Dog vil ejere af mindre skibe og mindre gods blive nødt til at forsikre det.

Danmark kræver nemlig i forvejen - som det eneste land i verden, at skibe helt ned til 20 bruttoton skal have en vragforsikring. Internationalt ligger den nedre grænse på 300 bruttoton.

Jakob Ullegaard forventer også, at de fleste bugseringer vil kunne rummes indenfor de policer, der ligger nu.

- Så jeg mener heller ikke, at der vil være udsigt til prisstigninger, siger han.

  • Gedde_Gitte_(2015)_035

    Af:

    Allround journalist med særligt fokus på krimi og erhverv