Ny lokalplan for Tankefuld vedtaget af byrådet.

Svendborg: På de år, der er gået, siden Tankefuld blev grundlagt i 2010-2011, er man i Svendborg Kommune blevet en del erfaringer med den nytænkende, grønne bydel rigere. Og det er de erfaringer, der er baggrunden for, at byrådet i Svendborg forleden godkendte en ny lokalplan for området. En version 2.0, kan man kalde det.

En af de væsentligste ændringer i den nye lokalplan, som altså erstatter den gamle, er, at parcelhusgrundene i den næste etape af Tankefuld må være op til 900 kvadratmeter. Parcelhusgrundene i den første etape, som er i gang med at blive bebygget, er på mellem 500 og 700 kvadratmeter. De såkaldte cottaslow-grunde på omkring 250 kvadratmeter hver må nu slås sammen til grunde på større grunde på op til 450 kvadratmeter. Desuden er det nu endeligt nedfældet i lokalplanen for Tankefuld, at højklassecykelstien, som kostede 1,3 millioner kroner at etablere, må fjernes igen, hvis en investor måtte ønske det.

Den nye lokalplan kan ses på kommunens hjemmeside. (jurb)

  • Bødiker_Julie_Ruby_(2015)_022

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis' redaktion i Svendborg og skriver om meget forskelligt, men har brugt særligt mange arbejdsdage på at dække sygehusstof, Svendborgbanen og by- og havneudvikling. Mine rødder er jyske, men mit hjerte er tabt til Sydfyn.