Fra tirsdag eftermiddag er kommunen ejer af en signalmast ved Maritimt Center

Hvis der er noget, der ikke ligger til Svendborg Marineforening, er det dårlig stil. Men når foreningen i morgen eftermiddag, tirsdag, forærer en flot og synlig 100 års-jubilæumsgave væk, kan det umiddelbart virke sådan.

Historien handler om signalmasten på nokken mellem Maritimt Center og Ærø-færgernes leje i Svendborg.

Masten - eller flagbastionen - er udført i lakeret, massiv eg. Gavegivernes navne er indgraveret på et fornemt udført skilt. Signalmasten blev skænket til Svendborg Marineforening og "det maritime Svendborg" for præcis tre år siden, den 7. marts 2014. Giverne var Fionia Fond, Fonden for Svendborg Sparekasse, Nordea Fonden og den lokale virksomhed C.C. Jensen A/S.

Nu har Svendborg Marineforening valgt at forære sin jubilæumsgave væk. Modtageren er - Svendborg Kommune.

Marineforeningens formand, Erik Bodal, Tåsinge, understreger, at det ikke er udtryk for dårlig stil at forære jubilæumsgaven væk:

- Overdragelsen sker af forsikringstekniske årsager. Svendborg Marineforening kan ikke kan forsikre en flagbastion, som står på Svendborg Havns grund. De forsikringsmæssige forhold vil herefter være overdraget til Svendborg Havn, altså Svendborg Kommune, forklarer Erik Bodal.

Forsikringsspøgsmålet blev aktualiseret, da vantet på et sejlskib under en uheldig manøvre fik fat i dele af signalmasten.

- Heldigvis gik det ikke så galt, men det var ved den lejlighed, at vores forsikringsselskab gjorde opmærksom på, at vi ikke kan forsikre genstande på en anden ejers grund, siger Erik Bodal.

En forhandling med Svendborg Kommune har nu bragt formalia i orden. Efter en lille højtidelighed med efterfølgende forfriskning tirsdag eftermiddag, vil Svendborg Kommune så være ejer af en signalmast. Kommunen vil dermed også få ansvaret for vedligholdelsen, fx lakering.

- Vi har aftalt med kommunen at i det omfang, det er praktisk muligt for os at mønstre frivillig arbejdskraft fra foreningen, vil vi gerne give en hånd med vedligeholdelsen. Det gælder også, når flaget skal sættes og nedtages på flagdage, siger Erik Bodal til Fyens.dk.

Da Svendborg Marineforening fik signalmasten som jubilæumsgave, havde den base i lokaler i Maritimt Center tæt ved masten. I mellemtiden er foreningen som følge af vokseværk i medlemsskaren forhalet til egen bygning på Færgevej i Svendborg.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".