Den tidligere statsisbryder Thorbjørn stråler nymalet og renoveret ved Frederiksøen i Svendborg. Nu venter den på sin første hyre for sin nye reder, Niels Højlund fra Nordane i Svendborg.

- Thorbjørn har endnu ikke fået noget job, men den ligger stand-by for nye udfordringer, melder Niels Højlund.

Svendborg-skibsrederen købte isbryderen i udbud af staten sidste år. I dok og langs kaj hos Petersen & Sørensen Motorværksted i Svendborg er Thorbjørn blandt andet blevet malet, har fået bovpropel, opgraderet navigationsudstyr og er nu indrettet med vagtfrit maskinrum.

Den 35 år gamle, Svendborg Skibsværft-byggede isbryder er i god vedligeholdelsesstand. Så trods skibets alder har der ikke været behov for en større omgang. På papirsiden er Thorbjørn blevet omklasset fra statsskib til civilt fartøj. Det er også forløbet uden problemer.

Et potentielt operationsfelt for isbryderen er farvandet mellem Sverige og Finland, men som vejret ser ud i disse uger, synes behovet for at hyre assistance til isbrydning ikke påtrængende. Skulle det komme, er Thorbjørn klar til at rykke med en basisbesætning på ni mand. Melder der sig andre relevante opgaver end isbrydning, kan Thorbjørn også gøres klar til at løse dem, oplyser Niels Højlund.

Ved kajpladsen på Frederiksøen har Thorbjørn indtil videre selskab af Højlund-rederiet Stevns' Peder Most, som er en Svendborg-bygget tidligere inspektionskutter til grønlandsk farvand. Uden på Peder Most ligger persontransportfartøjet Wind Crew 1 fra Fred. Olsen Windcarrier i Fredericia.

Thorbjørns to ældre, Odense-bygggede tvillinger, Danbjørn og Isbjørn, meldes i øvrigt solgt af staten. De ligger dog stadig uafhentet på flådestationen i Frederikshavn. Hvem den nye ejer er og hvad de gamle isbrydere skal lave fremtidigt, holdes endnu som en statslig hemmelighed.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".