Svendborg Musikråd må ikke længere udbetale honorar til bestyrelsesmedlemmer, så nu ønsker rådet at opløse sig selv. Rådets arbejde bør overtaget af et musikudvalg udpeget af kommunen og tilknyttet et sekretariat, mener musikrådet.

Svendborg: Svendborg Musikråd har eksisteret i godt 30 år. Men onsdag skal rådet beslutte, om det skal fortsætte i den form, det har i dag.

Rådet holder her generalforsamling, og på dagsordenen er beslutningen om, hvorvidt musikrådet skal nedlægges og erstattes med et musikudvalg i stedet.

Baggrunden er, at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget for nylig har besluttet, at musikrådet ikke længere må udbetale honorar til sine bestyrelsesmedlemmer. Formanden for rådet får 15.000 kroner årligt i honorar, mens næstformand og kasserer får hver 5000 kroner om året. De 25.000 kroner bliver taget ud af de i alt 185.000 kroner, musikrådet hvert år får fra kommunen til at bruge på musikaktiviteter af forskellig slags.

Men uden honorar ønsker rådet ikke at fortsætte arbejdet i den form, det har i dag, forklarer Jan Schønemann, der er formand.

- I vores øjne er der tale om et ganske lille beløb, som jeg for mit vedkommende får for arbejdet med at skrive indkaldelser og referater og lægge ting på hjemmesiden, siger han.

- Vi er strengt taget en selvstændig foreningen, som er opstået ud af en græsrodsbevægelse, og i princippet søger vi de 185.000 kroner hvert år. Nu vil man så øremærke de penge, vi søger om. Det er de i deres gode ret til, men vi synes ikke, det er den måde, vi vil arbejde på.

Rådet ønsker derfor, at man i stedet opretter et musikudvalg, udpeget af kommunen, som så bliver tilknyttet et sekretariat, der kan tage sig af det administrative arbejde. Kan det blive en realitet, vil Jan Schønemann og to andre af rådets nuværende syv medlemmer gerne fortsætte arbejdet med musiklivet i Svendborg.

Den løsning skal efter generalforsamlingen drøftes med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, forklarer formand Henrik Nielsen (K).

- Jeg håber da, at de bevarer musikrådet, og at vi så kan tage drøftelsen om organiseringen af det her området med dem. Men hvis de i stedet nedlægger sig selv, må vi tage processen med et ad hoc-udvalg, siger han.

  • Bødiker_Julie_Ruby_(2015)_022

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis' redaktion i Svendborg og skriver om meget forskelligt, men har brugt særligt mange arbejdsdage på at dække sygehusstof, Svendborgbanen og by- og havneudvikling. Mine rødder er jyske, men mit hjerte er tabt til Sydfyn.