På torsdag skal kommunen beslutte, om Simacs tildelte byggefelt på Svendborg Havn skal udvides

Svendborg: Det er svært at overse Simac, når man står nede på Svendborg Havn. Bygningen rager flere meter op over de øvrige hustage, men det er snart slut. Om få år vil skolen være at finde på Nordre Kaj, og nu måske på et større areal.

Den maritime skole har anmodet Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget om ekstra plads at bygge på. Dobbelt så meget.

- Vi vil for god ordens skyld forberede kommunen på en eventuel udvidelse af Simac. Det er rettidig omhu, siger Jesper Bernhardt, direktør for Simac.

En fremtidssikring

Oprindeligt havde Simac søgt om et byggefelt på 15.000 kvadratmeter til skolens lokaler og erhvervsbyggeri på Nordre Kaj, men beder altså nu om 30.000 kvadratmeter bruttoetageareal.

Såfremt Simac får sit ønske opfyldt, når udvalget på torsdag skal tage stilling til forespørgslen, vil byggearealet blive udvidet til at omfatte Hudes Plads, Nordre Kajgade og den nordlige del af Østre Havnegade.

Den ekstra plads skal reserveres til eventuelle udvidelser af skolen.

- Det er en fremtidssikring. Det ville være problematisk, hvis man ikke fik medregnet udvidelser på sigt. Vi ansøger om den ekstra plads netop nu, fordi arealerne på Nordre Kaj er frie til at blive budt ind på, siger Jesper Bernhardt.

Plan forbliver uændret

Når Simac søger om en udvidelse af byggefeltet, er det ikke med henblik på at skulle bebygge en større matrikel med det samme. Den oprindelige plan om at bygge faciliteter, der arealmæssigt svarer til skolens nuværende, er uændret. Simac skal altså have samme størrelse, som den har nu.

Det nye er en såkaldt anden etape af byggeriet, der skal sikre plads til udvidelse, hvis skolen har behov for det.

- En udvidelse af Simac er ikke nødvendig lige nu, men det kan den blive på sigt, siger Jesper Bernhardt.

Simac regner med at gå fra 700 studerende til 900 over de næste fire år. Elevtilgangen vil dog ikke umiddelbart kræve mere plads.

- De bygninger, vi har nu, er ikke udnyttet optimalt. Der er meget spildareal. For eksempel har vi to kantiner og to køkkener, fordi vi ligger på flere adresser. Det slipper vi for, når vi rykker ned på havnen, siger Jesper Bernhardt.

  • Af: