Lokaldebat

Af Morten S. Pettersen

Vestergade 137, formand for Udvalget for Kultur og Plan (V).

Ingen tvivl om, at Frede J. fra avisen her stort set altid går efter en sensation, som kan få folk op af stolene, og det er også tilfældet i sagen om det bilfrie torv ... men nogle gange kommer alle de rigtige informationer ikke med.

I fællesmødet mellem kultur og planlægning, og miljø og teknik kom Flemming Madsen med et forslag, som bandt et bilfrit torv op på et navngivet p-hus, nemlig det ønskede i Skolegade.

Jeg fandt det for usikkert, for jeg tror faktisk ikke dette p-hus er klart i 2010 som beskrevet og ønskede at frigøre muligheden for et bilfrit torv, med et bestemt p-hus. Tænk hvis private byggede andre p-huse, og der faktisk lå en flot plan for, hvad Ramsherred og Torvet kunne bruges til, skulle der så afvente et p-hus i Skolegade? Jeg har ikke fået et brev fra apotekeren på Torvet, men derimod et brev fra Svendborg Erhvervsråd, som ganske enkelt henviser til vores inddragelse af Steffen Gulmanns tanker om at inddrage borgere/brugere i en dialog om den fremtidige anvendelse. Og er det for meget forlangt, at borgerinddragelse, som alle i Byrådet har ytret ønske om, også sker i denne sag?

Jeg er sikker på, at en analyse af sammenhæng mellem torv og havn vil vise, at det er en fornuftig ting at gøre Torvet helt bilfri, Når der er skaffet pladser tæt på bymidten.

Og ærligt talt, så foreligger analysen i december, og mon der er bygget et p-hus til den tid?