Politikere beslutter millionbesparelser på specialskolebørn

Formand for Børn- og Ungeudvalget, Henrik Nielsen (K), mener, at man kan spare millioner af kroner på specialområdet, uden at det går ud over kvaliteten. Foto: Michael Bager

Politikere beslutter millionbesparelser på specialskolebørn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Skolebørn på specialområdet må holde for i forsøget på at finde dette års millionbesparelser på børn- og ungeområdet. Det besluttede Børn- og Ungeudvalget på udvalgsmødet onsdag eftermiddag.

Svendborg: Ved budgetforliget i september besluttede partierne - bortset fra Enhedslisten - at blandt andre Børn- og Ungeudvalget i løbet af efteråret skulle finde de sidste besparelser for at få næste års budget til at hænge sammen.

Opdraget var, at udvalget skulle finde 5,4 millioner kroner, og onsdag aften besluttede udvalgets politikere, hvilke områder, der skal barberes af sparekniven.

Og det er særligt specialskoleområdet, der skal holde for, fortæller udvalgsformand, Henrik Nielsen (K).

- Vi kan vi se, at der er et potentiale på specialområdet for at sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, siger Henrik Nielsen med henvisning til, at man har besluttet at spare 2,5 millioner kroner på specialområdet på næste års budget samtidig med, at man har bestilt en analyse, der skal vise, hvordan man fra 2020 kan spare yderligere 1,5 millioner kroner om året på området.

- Den analyse skal afdække, hvordan vi så skal gribe det an i forhold til, hvordan vi gør det i dag, siger Henrik Nielsen.

Han mener, at trods udsigten til millionbesparelser på området, behøver det ikke betyde, at tilbuddene til børnene bliver dårligere.

- Vi tror på, at der er et potentiale for, at de ressourcer, vi bruger på området i dag, de kan bruges mere effektivt, så vi får en lige så god - og måske bedre - løsning, som vi får i dag, siger Henrik Nielsen.

Sådan skal børne- og ungeområdet spare
I løbet af efteråret har Børne- og Ungeudvalget skullet træffe beslutning om, hvordan man vil spare 5,4 millioner kroner på næste års budget stigende til 8,5 millioner kroner i årene, der kommer.På skoleområdet vil man spare følgende på næste års budget:

Besparelse på befordring: 700.000 kroner

Regulering af SFO-budget: 100.000 kroner

Regulering af budget til personlig assistance: 400.000 kroner

Regulering af ressourcetildeling til ledelse i forbindelse med modtageklasser: 80.000 kroner

Besparelse af budget i forbindelse med udfasning af specialklasser på Issø-skolen og Nymarkskolen: 400.000 kroner

Rammebesparelse på det samlede specialområde i 2019: 2.500.000 kroner

Besparelse på specialområdet med udmøntning på baggrund af analyse fra 2020: 1.500.000 kroner

Administrative besparelser fra 2020: 450.000 kroner

Besparelse på anvendelse af Færdselsskolen: 58.000 kroner.

På daginstitutionsområdet vil man spare følgende på næste års budget:

Effektivisering af administrative arbejdsgange: 387.000 kroner.

Yderligere besparelserFor at komme i mål med de planlagte besparelser, sparer man i årene, der kommer, yderligere 1,5 millioner kroner som en rammebesparelse fordelt på skoleområdet, dagtilbudsområdet og familie- og uddannelsesområdet.

Kilde: Svendborg Kommune

Friholder små børn

Mens specialområdet må holde for, glæder Henrik Nielsen sig over, at det er lykkedes at friholde kommunens mindste børn for besparelser i daginstitutioner.

- Vi har haft en klar politisk målsætning om at friholde 0-6-årsområdet - altså dagtilbudsområdet - fordi vi ved, at det er den tidlige indsats, der gør en forskel. Så det har vi bestræbt os på, og selvom nogle vil sige, at det er vi ikke kommet i mål med, så vil jeg sige, at det er vi altså langt hen ad vejen, siger Henrik Nielsen.

Han forklarer, at den planlagte besparelse på 1,5 millioner kroner på baggrund af en analyse af specialområdet meget vel kan afstedkomme en omlægning af området, hvor en specialskole som eksempelvis Heldagsskolen skal have færre børn, mens der skal flere børn ud på de almindelige folkeskoler og i højere grad skal indgå i almenundervisningen i det omfang, det kan lade sig gøre.

Hvordan området skal tilrettelægges kan Henrik Nielsen dog ikke sige mere konkret på nuværende tidspunkt. Han oplyser, at konklusionerne på den bestilte analyse efter planen først bliver offentliggjort til sommer.

- Målet er selvfølgelig, at børn så vidt muligt skal være en del af almenområdet, og det er det fokus, vi har, og der tror vi på, at vi kan justere og omorganisere vores specialområde, så vi får et større udbytte for færre penge ved at få flere børn over i almenområdet i et eller andet omfang. Det er jo ikke bare at sætte de her børn ind i en almenklasse, og så er det det. Det skal give mening, siger Henrik Nielsen.

Politikere beslutter millionbesparelser på specialskolebørn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce