En landsdækkende aftale mellem lægerne, regionerne og kommunerne skal sikre, at samtlige plejecentre får tilknyttet en fast læge. På Stenstrup Plejecenter har man vellykket forsøgt sig med ordningen siden november, men i kommunen er der efter to

Stenstrup: En beboer på Stenstrup Plejecenter har den seneste uges tid haft feber og sultproblemer. En anden beboer døjer med sine ben, som dagligt hæver op.

Til alt held er der hjælp at hente for begge, for læge Cees Stavenuiter er just mødt ind på plejecentret for at tilse de to aldrende herrer, og lægen ved på forhånd, hvem han skal se, og hvilke problemstillinger han går i møde.

Plejecenterlæger

Sidste år indgik Praktiserende Lægers Organisation, daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening aftale om, at samtlige af landets plejecentre skal have tilknyttet en fast læge.Ordningen skal sikre færre unødvendige indlæggelser og klæde plejepersonalet bedre på i sundhedsfaglige spørgsmål.

Svendborg Kommune har desuden på sinde at udvide ordningen til at indebære stuegang, ligesom beboere i ældreboliger også skal høre under ordningen.

Kommunen indledte i november et to-måneders pilotprojekt på Stenstrup Plejecenter og Hesselager Plejecenter for at gøre sig sine egne erfaringer kommunalt inden den endelige implementering.

I maj fulgte første ansøgningsrunde, hvor seks praktiserende læger søgte om at blive tilknyttet et plejecenter.

Kommunen har 19 plejecentre, og derfor udvidede man ansøgningsfristen til 14. juni, som afstedkom én ansøger yderligere.

Cees Stavenuiters besøg på plejecentret sker nemlig fast én time ugentligt, og dagen inden Stenstrup-lægen kommer forbi, sender centrets sygeplejerske ham de relevante informationer.

Den såkaldte stuegang, som Cees Stavenuiter går en gang om ugen, er ifølge lægen med til at spare ham og patienterne tid og med til at give beboerne på plejecentret sikkerhed, kvalitet og lægelig omsorg.

- Vi får klaret rigtig mange ting på dén time, og for borgernes vedkommende giver det mulighed for en ugentlig konsultation eller drøftelse og på den måde kontinuitet, fortæller Cees Stavenuiter, som ved hvert besøg bistås af sygeplejerske Hanne Jakobsen.

Hun mener ligeledes, at lægens fysiske tilstedeværelse gavner.

- Med de her faste besøg kan vi prioritere beboernes og lægernes tid bedre og klare mange ting i opløbet, siger Hanne Jakobsen.

7 ansøgere, 19 plejecentre

Cees Stavenuiter har gået stuegang på Stenstrup Plejecenter siden november. Her blev begge parter del af et kommunalt pilotprojekt med hensigt om at opnå erfaringer med en fast læge tilknyttet plejecentret.  

Pilotprojektet blev iværksat, som følge af at Praktiserende Lægers Organisation, forhenværende sundhedsminister Sophie Løhde (V), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening sidste år indgik aftale om, at samtlige af landets plejecentre skal have tilknyttet en fast læge.

Stuegangen er ikke en integreret del af aftalen, men i Stenstup har man valgt at gøre det, i kraft af at mange af beboerne i forvejen er tilknyttet det lokale lægehus, ligesom kommunen også ønsker at få den del med.

Officielt sluttede projektet i foråret, og siden har stillinger til kommunens 19 plejecentre været slået op i håb om at få implementeret ordningen.

Der tikkede imidlertid kun seks ansøgninger ind i første ansøgningsrunde, og det har ifølge social- og sundhedsudvalgsformand Hanne Ringgaard Møller (R) efterladt hende med et utilfreds udvalg, som ellers har afsat 750.000 kroner af værdighedsmidlerne til implementeringen.

- Det er tankevækkende, at der ikke er flere læger med interesse for de her timer. Vi har 19 plejecentre i kommunen, og aftalen er indgået med PLO. Det er utilfredsstillende, siger hun.

Kommunen valgte efter første ansøgningsrundes vage tilslutning at forlænge ansøgningsfristen til 14. juni, men den længere betænkningsperiode bar blot en enkelt ansøger mere med sig.

Derfor overvejer udvalgsformanden nu alternativer.

- Det er selvfølgelig positivt, at vi nu kan sætte syv læger på. Så må vi få snakket om, hvad vi gør fremadrettet. Det kan være, der er nogle læger, der kan dække flere centre, eller regionen kan stå for at ansætte nogle udefra, siger Hanne Ringgaard Møller.

Ordning skal fungere

Formålet med ordningen er at bevirke færre unødvendige indlæggelser og give mulighed for, at lægen kan klæde plejepersonalet bedre på i sundhedsfaglige spørgsmål for at undgå fejlmedicinering.

Den del af aftalen har man på Stenstrup Plejecenter hidtil taget mere eller mindre ad hoc, når det kommer til beboernes problemstillinger, forklarer Cees Stavenuiter.

- Det er lagt ud til hvert plejecenter, hvordan man vil give konsulentdelen form. Et eksempel på en problemstilling kunne være, at en eller flere beboere skal have ny lungemedicin. Der er i den forbindelse mange måder at medicinere på, og det kræver derfor en sikring af, at det gøres rigtigt, siger han.

Både han og Hanne Jakobsen håber, at ordningen kommer til at fungere, som den er tænkt og aftalt.

- Det skal den jo, for aftalen er indgået, lyder det fra Cees Stavenuiter, som selv er en af de få, der har søgt om at blive plejecenterlæge.

Han tror på, at det nok skal lykkes at skaffe det fornødne antal læger.

- Lægernes overenskomstaftale frem mod 2020 er endnu ikke er forhandlet på plads, og det, tror jeg, har skabt usikkerhed blandt lægerne. Mit indtryk er ellers, at lægerne i kommunen er positivt stemte over for ordningen, så det skal nok komme med tiden, siger Cees Stavenuiter. 

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Lægernes næstformand: Overenskomstforhandlinger står i vejen

Lægernes næstformand: Overenskomstforhandlinger står i vejen