Erhvervsmanden Erik Skjærbæks selskab ES Ejendomme planlægger at bygge bolig og erhverv på Ribers gamle trælastgrund. Nu har selskabet offentliggjort drømme og visioner for området på sin hjemmeside.

Svendborg: Den mest omtalte byggegrund i byen er for tiden Ribers gamle trælastgrund i Kullinggade. Kritikken er haglet ned over bygherrer Erik Skjærbæk, der igennem sit selskab ES Ejendomme har købt grunden og planlægger både bolig- og erhvervsbyggeri derpå.

Tirsdag aften offentliggjorde bygherre på sin hjemmeside esejendomme.dk for første gang skitser, der visualiserer drømme og visioner for grunden og beskriver endvidere baggrunden for planerne.

Fyns Amts Avis har både telefonisk og pr. e-mail i løbet af onsdag forsøgt at få en uddybende kommentar fra den administrerende direktør i ES Ejendomme, Sten Klarskov, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Boliger finansierer restaurering

Kritikken af byggeplanerne har blandt andet gået på, at bygherre vil rive Den italienske villa og målerhuset ned for i stedet at gøre plads til små byhuse langs med Kullinggade sådan som det fremgår af skitsen. Det er desuden blevet kritiseret, at to etagebyggerier parallelt med de to gule pakhuse er planlagt med fladt tag frem for saddeltag.

På bygherres hjemmeside argumenteres der for nødvendigheden af boligbyggeriet. Det skal finansiere restaureringen af de gule pakhuse, der beskrives som forfaldne, lyder det.

"Restaureringen af de gamle kornmagasiner (i de gule pakhuse red.) er forbundet med betydelige omkostninger, som etableringen af nye boliger på Ribers Plads er med til at finansiere. Det er den eneste rentable måde, hvorpå pakhusene kan bevares for eftertiden," lyder det på hjemmesiden, hvor det fremgår, at kun de gule pakhuse i bygherres øjne er værd at bevare.

"Når Ribers Plads vurderes i sin helhed, er det pakhusene, der står tilbage som bevaringsværdige."

Endnu en knopskydning

Bygherres vision for området er "at få hele Ribers Plads til at summe af liv og aktivitet i en symbiose mellem liberalt erhverv, ejerboliger og lejeboliger efter 10 år, hvor området er forfaldet og har ligget øde hen," står der i præsentationen på hjemmesiden, hvor man under overskriften "Knopskydning og forfald" ikke lægger skjul på, at hele området i bygherres objektiv trænger til en kærlig hånd.

"Arkitektonisk er Ribers Plads et eksempel på et område, hvor historien og skiftende økonomi har medført knopskydning i mange retninger," skriver bygherrer og nævner som eksempel stål- og træhallerne på grunden, der blev bygget til opbevaring af blandt andet træ, da stedet blev brugt som tømmerhandel.

Også Den italienske villa vurderes at passe dårligt ind i området. Både som følge af knopskydninger og som følge af, at villaen er bygget i en anden stil end de gule pakhuse.

"Villaen er ombygget i flere omgange, senest i 1950 med en ekstra etage, hvor man ikke har opnået samme detaljeringsgrad og udtryk som den oprindelige bygning. Efter Kullinggade er ført igennem til Brogade, er der opstået et trekantet areal foran villaen, der yderligere understreger bygningens manglende indpasning i området," skriver bygherrer og peger også på en tilbygning fra 1990, der ikke passer ind i området.

"- endnu en knopskydning uden tanke på stedets historie og samlede udtryk," står der på hjemmesiden, hvorfor bygherrer ønsker at rive ned og bygge nyt.

Foreløbige skitser

Præsentationen af visionerne for området på hjemmesiden er ifølge bygherrer skitser til visualisering og volumenstudier til forberedelsen af lokalplanarbejdet og ikke udtryk for endelige tegninger.

Der meldes ikke om, hvad højden er på eksempelvis etagebyggeriet, og politikerne i byrådet har da heller ikke taget endeligt stilling til det endnu. Over for politikerne i erhvervsudvalget har bygherrer dog givet udtryk for ønsket om at kunne bygge i kote 17,2.

Af præsentationen fremgår det dog, at ved renoveringen af de gule pakhuse, der skal indeholde liberale erhverv, vil man bevare de eksisterende tømmerkonstruktioner ved restaureringen.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Første spadestik på Baagøe og Riber bliver først efter sommer

Første spadestik på Baagøe og Riber bliver først efter sommer

Debat: Byggeri på Ribers grund

Overblik: Havnedebat raser i Svendborg - få seneste nyt her

Overblik: Havnedebat raser i Svendborg - få seneste nyt her