CSV Sydfyn og udvalgte Fakta butikker på Sydfyn har indgået et samarbejde om, at man skal have elever med særlige behov i praktik. Det sker som et led i undervisningen på CSV.

Center for Specialundervisning til Unge og Voksne (CSV) har nu fået et nyt led i deres undervisning.

På grund af et samarbejde med en række Fakta'er på Sydfyn, kan CSV nu tilbyde praktikpladser til nogle af deres elever. De andre elever vil få muligheden for at komme ud til butikkerne og, hvordan tingene fungerer. Både inde i butikken, men også ude bagved.

Gennem besøgene håber CSV, at man kan klæde de unge endnu bedre på i forhold til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.

Idéen kom fra Bent Damgaard, der er jobkonsulent hos CSV Sydfyn.

- Fakta-kæden har i forvejen et samarbejde med Landsforeningen for Autisme med henblik på at få unge med autisme i job i kædens butikker, og jeg tænkte, at vi måske kunne lave en lokal aftale for vores unge. Mange af dem er skræmte, når de skal ud i praktik, men gennem et formaliseret samarbejde kan de få lov at afprøve virkeligheden i trygge rammer og blive kvalificerede til at begå sig på arbejdsmarkedet. Og selvfølgelig var der også håbet om at få flere af vores unge ind i et EGU-forløb. Så da jeg en dag løb på Faktas salgschef, Carsten Engemand, præsenterede jeg ham for ideen, og han var fyr og flamme, siger han.

Efter at have afsluttet sin 3-årige ungdomsuddannelse på CSV Sydfyn er Nana Wickmann nu i praktik i Fakta på Tvedvej i Svendborg - her sammen med butikschef Allan Høgsbæk. Foto: fagfotografen.dk
Efter at have afsluttet sin 3-årige ungdomsuddannelse på CSV Sydfyn er Nana Wickmann nu i praktik i Fakta på Tvedvej i Svendborg - her sammen med butikschef Allan Høgsbæk. Foto: fagfotografen.dk

Ren win-win

Samarbejdet er ikke kun en god ting for CSV og eleverne med særlige behov. Fakta får også meget ud af aftalen.

- I Fakta har vi løbende et behov for at rekruttere personale, men i de kommende år bliver ungdomsårgangene meget små, og vi kommer derfor til at søge bredere end sædvanligt. Vi har i forvejen et uformelt samarbejde med CSV Sydfyn og har oplevet, at en elev blev fastansat. Min tanke var, at vi måske kunne finde flere sådanne elever, hvis vi formaliserede samarbejdet og i højere grad inddrog butikkerne i et undervisningsforløb, siger Carsten Engemand, der er salgschef for Fakta.

Stort samarbejde

rSelve projektet er et pilotprojekt, der koster den nette sum af 150.000 kroner. De penge kommer fra Fremfærd, der er et andet samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, KTO/Kommunale Tjenestemænd, Overenskomstansatte og den sundhedsfaglige centralorganisation Sundhedskartellet.

Også UU-Center Sydfyn og og jobcenter Svendborg har været indover og er samarbejdspartnere, mens det er CSV Sydfyn-vejleder Else Starbæk, der er projektleder.