Lokalplan, der tillader boliger i stedet for gammel, tom Fakta-butik, er vedtaget.

Svendborg: Den gamle Fakta-butik ved Ørbækvej må rives ned og erstattes med boliger.

Det har Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget netop sagt ja til, da det vedtog en ny lokalplan for grunden, hvor den tomme Fakta-butik ligger.

Lokalplanen giver lov til, at der kan bygges 20 helårsboliger på mellem 35 og 90 kvadratmeter på grunden. Boligerne må opføres i to etager og skal ligge trukket lidt tilbage fra Ørbækvej af hensyn til støjgrænserne. De andre bygninger skal, som i dag, fortsat huse kommunens områdekontor for hjemmepleje øst og et familiecenter.

Lokalplanen bunder i et politisk ønske om flere almene familieboliger af forskellig størrelse i Svendborg Kommune. Kommunen har fået tilsagn om mulighed for at søge støtte til opførelse af 136 almene familieboliger fra en statslig pulje til netop det, og for at kunne søge støtten skulle lokalplanen være på plads inden nytår.

  • Bødiker_Julie_Ruby_(2015)_022

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis' redaktion i Svendborg og skriver om meget forskelligt, men har brugt særligt mange arbejdsdage på at dække sygehusstof, Svendborgbanen og by- og havneudvikling. Mine rødder er jyske, men mit hjerte er tabt til Sydfyn.