rødt blod

En "miniblodbus", som rykker ud til uddannelsesinstitutioner, virksomheder og events, skal vende den negative udvikling i antallet af donorer på Fyn.

Svendborg: For at kunne hjælpe patienterne på OUH Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus har blodbanken på OUH brug for omkring 20.000 bloddonorer i korpset. På grund af afgang fra donorkorpset er der brug for mindst 2000 nye donorer hvert år, og i 2016 oplevede blodbanken for første gang i mange år en negativ udvikling i antallet af donorer.

Det har fået OUH til sammen med foreningen "Bloddonorerne i Odense" at tage et utraditionelt middel i brug. Foreningen har leaset en varevogn til OUH og omdannet den til en miniblodbus. Den vil fynboerne fremover kunne møde på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, koncerter og andre begivenheder, hvor mange mennesker er samlet.

- Så vidt jeg ved, er miniblodbussen den eneste af sin slags i Danmark, men man bruger det også i Tyskland og Sverige. Når flere donorer går på pension end der kommer nye til, er der behov for at gøre noget. Med miniblodbussen får vi både en rullende reklamesøjle for behovet for bloddonorer, men samtidig også en mulighed for at møde folk, der hvor de er, og få dem hurtigt ind i folden, hvis de viser interesse," forklarer Thomas Kaa, formand for Bloddonorerne i Odense i en pressemeddelelse. 

Man kan ikke donere blod i miniblodbussen, men potentielle nye donorer kan få en samtale om det at være donor og afgive de blodprøver, der er nødvendige for at kunne blive donor. Ved tidligere rekruttering på gaden endte potentielle donorer med at gå tabt i den efterfølgende papirgang, men bioanalytiker Elizabeth Hanmann fra Klinisk Immunologisk Afdeling på OUH, tror på, at miniblodbussen kan mindske frafaldet:

- Fordi jeg er med i miniblodbussen, kan jeg tage de nødvendige prøver for for eksempel blodtype med det samme, og vi kan booke den første tid, da der er opkobling til blodbanksystemet. Alle interesserede er velkomne, men jo yngre, jo flere gode år har de jo at donere blod i, siger Elizabeth Hanmann.