Beboerne på plejecenter i Svendborg om en politik for ældreværdighed

Svendborg skal i løbet af de kommende måneder vedtage en "værdighedspolitik", der handler om den måde ældre borgere behandles på. Både hjemmeboende og beboere på et af kommunens 17 plejecentre.

Beløbet, der er at gøre godt med, er 12,1 millioner per år til og med 2019, og forud for et borgermøde onsdag den 24. februar, hvor kommunen efterlyser gode ideer og forslag, har vi besøgt Trollehøj Plejecenter, hvor vi har talt om værdighed med fire beboere.

- Værdighed er at have det godt, lægger Niels Brandt ud. Og Mogens Therkelsen fortsætter:

- Det er ikke rart at blive anbragt foran vasken og få at vide, at "vi kommer lige om lidt", og så går der måske op til 20 minutter, hvor vedkommende bare sidder der og venter.

- Her bor også mennesker, der er ret handicappede, og det kræver jo meget af personalet.

Karl Madsen tænker også i helt andre baner, når der tales om værdighed. Han siger:

- Jeg synes, at den tone, personalet taler i, er meget vigtig. De ansatte er forskellige, og mange er rigtig søde, men jeg har også overværet, at en medbeboer blev verbalt blæst omkuld efter et måltid.

- Hvad hedder det, når man er færdig med at spise, råbte den ansatte til personen. Så højt, at alle andre kunne høre det. Det var som at få en knockout. Ikke rart at overvære, og der kunne noget efteruddannelse være på sin plads. Det behøver ikke at være meget dyrt. Karl fortsætter:

- Som entertaineren Simon Rosenbaum så rigtigt sagde: "Den korteste afstand mellem to mennesker er et smil". Jeg ved godt, at de ansatte skal have en elefants tålmodighed med "de indsatte". Indsatte er det ord, Karl bruger om beboerne på plejecentret.

Læs mere om værdighed i ældreplejen på mitfyn.dk og i Fyns Amts Avis

  • Af: