Med fokus på at få kultur og erhverv til at gå hånd og hånd i Svendborg har Svendborg Lokalliste, Liberal Alliance og Radikale Venstre indgået valgforbund. Målet er en bred konstituering henover midten efter det kommende kommunalvalg.

Svendborg: Det er ikke tilfældigt, at Svendborg Lokalliste, Liberal Alliance og Radikale Venstre har inviteret til pressemøde på isbryderen Thorbjørn, der ligger ved Frederiksø.

- Vi skulle over en bro for at komme herover. Og det er det, vi gerne vil: Bygge broer mellem dem, der vil Svendborg det bedste, siger Finn Olsen, spidskandidat for Svendborg Lokalliste, som suppleres af spidskandidat for Radikale Venstre, Hanne Ringaard Møller.

Svendborg Lokalliste, Radikale Venstre og Liberal Alliance er indgået i valgforbund og har formuleret fem mærkesager, de vi samarbejde om i næste byrådsperiode:- Flere seniorbofællesskaber, som skal bidrage til udviklingsstrategien i by og på land. Man skal kunne bo længe og godt i eget hjem med let adgang til sygepleje, fællesspisning, træning mv.

- En levende havn med plads til, at erhverv- og kulturliv kan udvikle sig og stadig beholde Danmarks bedst bevarede havn.

- Bevaringsværdige bygninger skal bevares. Ikke rives ned.

- Vi vil udvikle og fastholde Svendborg som uddannelses by.

- Svendborg er Danmarks kønneste handelsby, plant træer i stedet for skilte og fjern unødvendige chikaner.

- Jeg glæder mig til valgperioden. Jeg vil ikke kalde det valgkamp, men valgperiode, for vi vil samarbejde, ikke kæmpe imod hinanden. Man kan sige, at vi vil bryde igennem isen med tiltag, der gavner Svendborg, siger hun.

Og de ord indrammer formålet hos de tre partiers valgforbund: Nemlig en bred konstituering henover midten i næste byrådsperiode.

- Vi vil ikke have rød eller blå. Vi vil have blårød. Vi tre har vist, at vi kan dominere midten i byrådet i Svendborg, og det vil vi bruge til at skabe en bred konstituering, siger Jørgen Lundsgård, spidskandidat for Liberal Alliance.

Det er ligegyldigt, hvilken farve katten har, bare den kan fange mus.

- Finn Olsen, Svendborg Lokalliste.

Netop derfor vil partierne ikke endnu pege på en borgmester.

- For at citere en kineser: "Det er ligegyldigt, hvilken farve katten har, bare den kan fange mus", siger Finn Olsen, mens Hanne Ringaard Møller stemmer i.

- Vi vil ikke pege på en borgmester endnu. For os at se er der ikke kun to kandidater. Der er jo mange spidskandidater, og derfor også mange borgmesterkandidater, siger hun.

I en ideel verden ville en kandidat fra et midterparti blive borgmester, mener Jørgen Lundsgård.

- Det er valgnatten, der afgør det. Jeg er selv blevet ringet op om natten og har fået at vide, at der blev peget på mig som borgmester, fordi de ikke kunne blive enige. En borgmester fra et midterparti ville være sundere, og der så jeg gerne Hanne Ringaard Møller som borgmester, siger Jørgen Lundsgaard.

 

Erhverv og kultur hånd i hånd

Uanset hvem, der bliver borgmester, vil de tre partier samarbejde tæt i næste byrådsperiode. Sammen har de tre partier formuleret fem fælles politiske mærkesager, som de har taget hinanden i ed på.

- Vi har vist i byrådet, at vi kan arbejde sammen, og at vi kan finde ud af at snakke sammen uanset, om vi er uenige på nogle punkter. Vi har også vist, at vi kan gå op imod de store partier for at kæmpe for vores mærkesager. Og vi vil samle mærkesager med alle, der vil samarbejde, siger Hanne Ringaard Møller.

Flere af de mærkesager, partierne har formuleret, handler om at få erhverv og kultur til at gå hånd i hånd i Svendborg Kommune. Partierne ønsker at skabe "en levende havn med plads til, at erhvervs- og kulturliv kan udvikle sig og stadig beholde Danmarks bedst bevarede havn."

I valgforbundet vil de beskytte byens bevaringsværdige bygninger og inkorporere dem i fremtidens Svendborg. Derfor glæder de tre spidskandidater sig over udsigten til, at Baagøe & Riber-grunden bliver fredet.

Ifølge Jørgen Lundsgaard kan bevaring af havnen godt forenes med erhvervsvenlig udvikling.

- Erhverv og kultur udelukker på ingen måde hinanden, de passer tværtimod sammen. Men når folk kommer til Svendborg Havn, så kommer de ikke for at se boliger. De kommer for at se de maritime miljø, de gamle skibe og en flot bevaret havn, siger Jørgen Lundsgård.  

Kreativt erhverv på havnen

Og det er Finn Olsen enig i.

- Frederiksø er et godt eksempel på, at der er plads til begge dele. Her er der erhverv og kultur ved siden af hinanden, siger Finn Olsen.

Og når og hvis, der skal erhverv på havnen, ser valgforbundet gerne, at det bliver uddannelser eller kreativt erhverv, der placerer sig på havnen.

- Jeg så gerne flere uddannelser. For eksempel inden for søfart, men det kunne også være kulinariske uddannelser, siger Jørgen Lundsgård, som allerhelst støtter det erhverv, der allerede er på havnen.

- Vi bør styrke det, der allerede er. Skibsværftet går jo strygende med 200 ansatte. Men dermed ikke sagt, at der ikke kunne blive plads til noget nyt. For eksempel en arkitekt eller andet kreativt erhverv.

Men de tre partier er enige om, at det nye ikke må ødelægge det eksisterende.

- Vi har Danmarks bedst bevarede havn, der samtidig har industri. Og det skal vi holde fast i, siger Jørgen Lundsgård.

  • ## BYL Thornfeldt_Kasper-Emil_(2015)_003.jpg

    Af:

    Journalist på Svendborgredaktionen på Fyns Amts Avis med fokus på politik. Jeg har tidligere været på lokalredaktionen på Ærø samt den fælles sportsredaktion, Sport Fyn. Jeg er bosat i Odense.