Kommunen inviterer til borgermøde om en samlet plan for, hvor vindmøller og solcelleanlæg i fremtiden skal placeres, og efterlyser samtidig idéer og kommentarer fra borgerne.

Svendborg: Vindmøller og solceller rundt i det sydfynske har de senere år med jævne mellemrum været genstand for massive protester fra de borgere, der har fået anlæggene i deres nærhed.

Og i de ofte ophedede debatter er det flere gange blevet efterlyst, at kommunen lægger en samlet plan for, hvor den slags anlæg skal placeres i fremtiden.

Sådan en plan er nu på trapperne, og onsdag den 18. april kan man blive klogere på forvaltningens første udkast til det, der så kommunalt hedder et tematillæg til kommuneplanen for vindmøller og solenergianlæg. Her inviterer kommunen til borgermøde i anledning af, at udkastet frem til 7. maj er i forhøring.

- Vi vil gerne tale med borgerne så tidligt som muligt, siger byplanlægger Helene Grenild.

Baggrunden for tematillæget er, at byrådet har ønsket, at der bliver lavet en samlet plan for, hvor i kommunens landskab, det er muligt at placere vindmøller og solceller. Og foroffentlighedshøringen har til formål at give borgerne mulighed for at komme med idéer, kommentarer og forslag til, hvordan planen endeligt skal tage sig ud. Politikerne har på baggrund af den første høring også mulighed for dels at ændre i planen, dels at beslutte, at der ikke skal arbejdes videre med planen.

I udkastet, der nu er i høring, er der udpeget seks mindre områder til vindmøller ved Hundstrup, Stenstrup, Høje Dong, Broholm, Skårup og på Tåsinge, mens solcellerne umiddelbart kan placeres inden for en lang rækker store områder fordelt over hele kommunen med undtagelse af de tættest bebyggede områder.

Det er dog ikke ens betydende med, at der nu skyder solceller og vindmøller op alle de steder.

- Der er ikke noget planlagt endnu, og der er ikke nogle konkrete projekter. Men det er i de her områder, der vil være størst sandsynlighed for, at det kan lade sig gøre, siger Helene Grenild.

Borgermødet finder sted i rådhusets kantine fra klokken 16.30 til 18, og alle, der har interesse i det, er velkomne til at møde op. I slutningen af maj skal politikerne til temamøde om tematillægget, og i slutningen af juni skal de tage stilling til, om processen skal fortsætte.

  • Bødiker_Julie_Ruby_(2015)_022

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis' redaktion i Svendborg og skriver om meget forskelligt, men har brugt særligt mange arbejdsdage på at dække sygehusstof, Svendborgbanen og by- og havneudvikling. Mine rødder er jyske, men mit hjerte er tabt til Sydfyn.