Kommunen gør hoserne grønne hos erhvervslivet med ny erhvervspolitik

Som formand for Teknik- og Erhvervsudvalget har Flemming Madsen (S) været involveret i at udforme Svendborg kommunes nye erhvervspolitik. Foto: Michael Bager

Kommunen gør hoserne grønne hos erhvervslivet med ny erhvervspolitik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Nu får Svendborg - endelig vil nogle sige - en erhvervspolitik, der skal sikre, at kommunen og erhvervslivet i højere grad supplerer hinanden og styrker både kommunen og de sydfynske virksomheder.

Svendborg: Nej, Svendborg Kommune har ikke en erhvervspolitik. Men nu kommer den.

I januar inviterede kommunen repræsentanter fra erhvervslivet i Svendborg til at byde ind med, hvad man i erhvervslivet mener, at en erhvervspolitik skal indeholde.

Siden er de mange input blevet bearbejdet og kogt ned til en række overskrifter, der er blevet til Svendborg Kommunes erhvervspolitik, der skal behandles på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde i løbet af foråret og siden i byrådet.

- Med den her politik er vi blevet enige med hinanden om, hvilke ting vi går efter på erhvervsområdet, så vi har et fælles mål, der handler om at løfte både erhvervslivet og kommunen. Vi skal jo have gavn af det begge parter, siger formand for det politiske udvalg, Flemming Madsen (S).

- Det handler om, at vi skal have tillid til hinanden, og at vi vil hinanden, pointerer han.

Erhvervspolitik
ArbejdskraftMålet er:
 • Gennem samarbejde med erhvervslivet øges antallet af borgere, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse i 2022 sammenlignet med 2017.
 • Vækst i antal tilflyttere, specielt i den arbejdsdygtige alder, i 2022 i forhold til 2017.
 • Jobcenteret er virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i forhold til rekruttering og medarbejderfastholdelse.


Kommunal service

Vores mål er:
 • Alle virksomheder modtager en løsningsorienteret og imødekommende sagsbehandling.
 • I 2022 er der en markant fremgang i Svendborgs erhvervslivs tilfredshed med de lokale rammevilkår i forhold til 2019.
 • Svendborg Kommune driver en samarbejdsorienteret indkøbspolitik med fokus på at give lokale virksomheder mulihed for at levere til kommunen, hvis det er muligt.


Erhvervsudvikling

Målet er:
 • I 2022 har en målrettet indsats ført til et markant bedre kendskab til Svendborgs erhvervsmæssige styrkepositioner.
 • Vil understøtte den grønne omstilling i erhvervslivet til fordel for virksomhedernes konkurrenceevne og fremtidens generationer.
 • Svendborgs erhvervsliv understøttes til vækst gennem aktive og forpligtende netværk og samarbejder.


Turisme

Målet er:
 • Gennem lokalt og tværkommunalt samarbejde vil vi styrke væksten i overnatninger over hel året.
 • Vil arbejde for en bæredygtig turismeudvikling, der bygger på beskyttelse og bevarelse af vores stedbundne værdier.
 • I 2022 er det sydfynske øhav certificeret som Global UNESCO Geopark.

Upopulær kommune

- Det, vi prøver med det her, er, at gøre hinanden bedre og få et bedre samarbejde og så glemme fortiden. Den kan vi ikke gøre noget ved alligevel, og det er jo fremtiden, det handler om, siger Flemming Madsen med henvisning til, at Svendborg Kommune i flere år har ligget lavt i Dansk Industris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.

Sidste år faldt Svendborg Kommune 18 pladser i erhvervsvenligheden, hvad der var et stort slag, der fik borgmester, Bo Hansen (S) til at bebude, at man i kommunen ville stramme op over for erhvervslivet.

Det handler blandt andet om, at byggesagsbehandlingstiden skal reduceres, hvad man allerede arbejder ihærdigt på ved at forsøge at skabe politisk opbakning til at ansætte flere medarbejdere i både kommunens planafdeling og byggeafdeling.

- Hastighed og klare svar. Det er væsentligt, konstaterer Flemming Madsen.

Erhvervspolitikken er sammenfattet under fire overskrifter: Arbejdskraft, kommunal service, erhvervsudvikling og turisme, og herunder er en række underpunkter, der konkretiserer erhvervspolitikken.

- Men det er selvfølgelig ikke nok, siger Flemming Madsen.

Der skal formuleres nogle klare måltal på, hvad det er, vi skal nå. Selvfølgelig skal der det, og det kommer der også, siger Flemming Madsen, der mener, at målene skal formuleres for et år ad gangen.

Politikken og de klare måltal skal blandt andet være med til at forbedre Erhvervskontakten, som er erhvervslivets indgang til kommunen. Der er nemlig en erkendelse af, at Erhvervskontakten ikke har fungeret tilstrækkeligt godt, erkender Flemming Madsen.

Endnu er erhvervspolitikken ikke endeligt vedtaget. Men det er godt på vej, mener udvalgsformanden, ligesom formuleringen af de klare måltal for erhvervspolitikken også skulle være på trapperne.

Kommunen gør hoserne grønne hos erhvervslivet med ny erhvervspolitik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce