Kommunaldirektør indrømmer fejl i Klosterplads-sag: Foreslår at hive den tilbage til udvalget

Administrationen har lavet en fejl i sagsbehandlingen af byomdannelsen på Klosterplads, medgiver kommunaldirektøren. Foto: Katrine Becher Damkjær.

Kommunaldirektør indrømmer fejl i Klosterplads-sag: Foreslår at hive den tilbage til udvalget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Administrationen havde indhentet politiets vurdering af skitseprojektet for omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade, men undlod i første omgang at oplyse Teknik- og Erhvervsudvalget om det. Det var en klar fejl, indrømmer kommunaldirektør Erik Bendorf nu og fortæller, at han har opfordret borgmesteren om at lade sagen ryge tilbage til udvalget.

Svendborg: Sagen om byomdannelsen af området omkring Klosterplads og Frederiksgade bliver efter alt at dømme sendt tilbage til Teknik- og Erhvervsudvalget.

Det er i hvert fald oplægget fra kommunaldirektør Erik Bendorf forud for Økonomiudvalgsmødet, der finder sted tirsdag eftermiddag.

Her var der lagt op til, at politikerne skulle beslutte, om lokalplanforslaget for området skal sendes i offentlig høring. Men inden de når så langt, foreslår kommunaldirektøren at slå bremserne i.

Årsagen er, at administrationen har lavet en fejl i sagsbehandlingen, forklarer Erik Bendorf.

- Det var egentlig meningen, at Økonomiudvalget bare skulle følge op på det, der blev besluttet i Teknik- og Erhvervsudvalget i sidste uge. Men vi er efter udvalgsmødet blevet opmærksomme på, at der var nogle oplysninger, som burde have været fremlagt, men ikke blev det, siger han.

- Derfor har jeg foreslået borgmesteren, at sagen bliver sendt tilbage til udvalget, og vi får alle sagens oplysninger fremlagt, og det er han (Bo Hansen, red.) enig i, tilføjer kommunaldirektøren.

For skarpt

Kernen i sagen er dels selve vejforløbet gennem Klosterplads, dels muligheden for parkeringspladser i området efter omdannelsen - emner, som politikere i Svendborg Byråd har diskuteret langt og længe.

Senest her i den forgangne uge oven på et møde i Teknik- og Erhvervsudvalget, hvor Birger Jensen fra Venstre fremsatte hård kritik af sagsbehandlingen af byomddannelsesprojektet og påpegede, at det skitserede vejforløb, som udvalget var blevet præsenteret for, var uhensigtsmæssigt på grund af for skarpe sving, og at politiet derfor nok ikke ville godkende projektet.

Han mente desuden, at administrationen i den forbindelse burde have indhentet en vurdering fra politiet.

Administrationen har faktisk fået sådan en, men har ikke fremlagt den, og det er heri fejlen ligger, forklarer kommunaldirektøren.

- Politiet havde fremsendt dets vurdering til os. Men da det ikke var på nuværende tidspunkt, at man skulle til at fastlægge kørebaneprofilen, blev der i administrationen lavet en vurdering om, at ikke at tage den med. Og det er en skidt vurdering, kan vi se nu, siger han.

- Især fordi det er et sag, der har stor politisk bevågenhed. Derfor skulle de her oplysninger have været fremlagt lige så hurtigt, vi havde fået dem, siger Erik Bendorf

Kommunaldirektøren afslører i øvrigt, at politiet giver Birger Jensen ret i sine betragtninger om, at vejforløbet, som er tegnet op, ikke er hensigtsmæssigt.

- Politiet fraråder, at man laver svinget stejlere, end det er i dag og siger, at det skal være et blødere S-sving, for så bliver kørekurverne mere naturlige og bedre, siger Erik Bendorf, der beklager, at udvalget ikke blev informeret om dette.

- Vi burde have fremlagt politiets forbehold hurtigst muligt og arbejdet videre med politiet i forhold til, hvad de kunne gå med til. Når man havde et overblik over det, kunne man så vurdere, hvor meget plads, der ville være foran Sydbank. Og på det grundlag kunne man diskutere, om der var rum til parkeringspladser.

Rystet

Birger Jensen er ikke imponeret af sagsforløbet.

- Jeg er rystet over den administrative og politiske behandling af sagen her. Til udvalgsmødet gjorde jeg bredt opmærksom på, at der var problemer med at få godkendt det vejforløb, hvilket var helt centralt i forhold til muligheden for at fastholde nogle af p-pladserne ved Sydbank. Det har man dog fuldstændig overhørt, siger han.

- Jeg er rystet over, at når jeg gør opmærksom på det på et udvalgsmøde, at der så ikke er en af de administrative medarbejdere, der informerer om det her. Jeg mangler ord, lyder det fra Birger Jensen.

Træt af sagen

Erik Bendorf medgiver, at sagen ikke er god.

- Jeg vil være ærlig at sige, at det er en rigtig dum sag for administrationen. For jeg synes, vi har lavet et stort fejlskøn i forhold til, hvordan vi har oplyst sagen, siger han og forklarer, at han til økonomiudvalgsmødet tirsdag eftermiddag vil give en undskyldning for fejltrinnet, som han dog ikke mener, får den store betydning for selve sagens videre forløb.

- Strengt taget kan lokalplanforslaget køre videre, og så kan man efterfølgende fastlægge den eksakte vejprofil. Så det behøver ikke have konsekvenser. Det her er mere et spørgsmål om, at det her kan slå skår til den tillid, der gerne skal være til administrationen om, at den oplyser korrekt i sagerne.

Kommunaldirektør indrømmer fejl i Klosterplads-sag: Foreslår at hive den tilbage til udvalget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce