Jubilæum: Göring på fransk visit i det sydfynske

Carsten Bang higer og søger i avisarkiverne for at blotlægge 150 års sydfynsk avishistorie.
Foto: Carsten Bundgaard

Jubilæum: Göring på fransk visit i det sydfynske

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Den tyske generalfeltmarskal Hermann Göring besøgte Svendborg som turist et par år før tyske tropper besatte landet

Jeg sidder i kælderen under Svendborg Bibliotek og er lidt skræmt ved det, jeg læser i avisen. Avisen er godt nok 75 år gammel, men det virker alligevel lidt skræmmende.

I avisen fra d. 29. juli 1938 læser jeg på side 6, at: ”En Snes unge Tyskere aflagde i Dag Besøg i Svendborg. Det var Medlemmer af Hitler-Jugend, og var hjemmehørende i Hamborg. Hos Konsul Theill fik de deres Pas paategnet, og Turen gaar nu pr. Cykle til forskellige andre Egne af Fyn”. Det lyder jo hyggeligt med sådan en cykeltur. Og det var det sikkert også.

Det var ikke kun Hitlerjugend, der besøgte Fyn i 1938. Også Hermann Göring var på visit. På forsiden af avisen, mandag d. 25. juli, er der et foto af Göring stående på sin motoryacht, og overskriften lyder: ”Goering til København i Dag”, Og inde i avisen kan man så læse om Göring på ”fransk visit” i Svendborg.

Et fransk visit er jo et kortevarende besøg, mens et ”tysk visit” vel kan siges at være lidt

længerevarende!

”Da Svendborg Avis i Lørdags havde meddelt, at Generalfeltmarskal Hermann Goering var paa Vej til Svendborg om Bord i sin flotte Motorbaad ”Carin II”, gik ”Jagten” ind paa den berømte Personlighed. Saa snart Bladene i København kom under Vejrs med, at Minis­terpræsidenten vilde besøge Danmark og først og fremmest aflagde Besøg i Svendborg, begyndte Telefontrådene fra Hovedstaden til Havnekontoret i Svendborg at gløde”.

Videre står der, at: ”Havnemesteren stod paa Kajen, da Motor-yachten Kl. 17,10 gled ind til Frederiksøen med den brede Goering selv ved Rattet. Det er velkendt, at Goering har en vis Mani for flotte Uniformer, men hvis den lille Skare af Svendborgere, der hurtigt samlede sig ved ”Carin II”, havde ventet at se Generelfeltmarskallen iført en eller anden Admirals­uniform med trekantet Hat, blev de skuffede, Goering traadte ud paa Dækket iført ganske almindelig hvid Sejlsportsdress, hvid Skjorte og hvide Flonelsbukser, der ganske vist havde knivskarpe Pressefolder, og over Skjorten havde han en kanariegul Pullover – den eneste ”Udskejelse” i Klædedragten”.

Det viste sig at være et meget ”fransk visit”, da Göring 10 minutter senere forlader Svendborg igen, efter at have bedt Havnemester Jensen om at dirigere Generalfeltmarskallens snarligt ankomne biler til Nyborg, hvortil Göring så sejlede.

Det lyder som en hyggelig tur.

I Svendborg Avis kan man et par uger tidligere, d. 9. juli 1938, på side 4 under overskriften: ”Skal de tyske Jøder fordrives til Afrika?”, læse, hvordan lederen af nazipartiets udenrigsafdeling, Alfred Rosenberg, på en konference i Frankrig, omhandlende de mange jøder der flygtede fra forfølgelse i Nazi-Tyskland, foreslår, ”at der skabes et Jødeterritorium i Uganda i Afrika”. En uges tid senere kan man på forsiden af avisen læse, at man på konferencen - der er nedsat på initiativ af den amerikanske præsident Roosevelt - er blevet enige om, at der skal ”oprettes en Jødisk Koloni i Kenya i britisk Østafrika”.

I Svendborg Avis d. 13. juli kan man læse at jøderne i Tyskland udelukkes fra alle erhverv. Noget som avisen skriver: ”de alle Dage har haft særlig Interesse for”.

Dagen efter kan man på forsiden læse at; ”De tyske Diplomatfruer skal ikke mere neje”. Det er udenrigsminister von Ribbentrop, der fra Berlin meddeler, at tyske diplomatfruer ikke mere ved officielle lejligheder i udlandet skal neje for Hoffet. Og de må i øvrigt heller ikke tale noget andet sprog end tysk!

Den 8.august 1938 kan man på side 10 læse: ”Ikke Kørekort til Jøder?” Her beskrives, hvordan redaktøren af ”Der Stürmer”, Julius Streicher, har startet en ny antisemitisk propaganda, der ”gaar ud paa, at Jøder skal formenes Adgang til at faa Kørekort”, da: ”Jøder ikke kan anses for at have den rette ansvarsfølelse til at sidde ved et Rat”. Og der henvises så til, at størstedelen af de ansvarsløse bilister i Tyskland er jøder!

Svendborg Avis tager ikke rigtig stilling til de nye tiltag i Tyskland, og behandler dem egentlig redaktionelt på linje med Hermann Görings hyggelige sejltur i det sydfynske øhav. Men en ikke tagen stilling er vel også er en form for stillingtagen?

Den 9. august kan man på forsiden læse overskriften: ”Jøderne i Koncentrationslejr”. Her refereres en engelsk avis for historien om 80 Jøder, der er afgået ved døden i Buchenwald, hvor de arbejder under slavelignende forhold fra 4 morgen til 8 aften. Den yngste var 21 år, og den ældste nogle og halvfjerds.

Og i Berlin kan sønner, mødre og enker så: ”møde paa den nærmeste Politistation, hvor deres Børn eller Slægtninge udleveres dem i Form af Aske i 3 Kroners Pakninger, det Beløb, som lige dækker Udgifterne ved Ligbrændingen”.

Jeg vender lige tilbage til Göring, som under sit besøg i Danmark skal have udtalt: ”Hvis blot Folk vil være lidt fornuftige, bliver jeg i Danmark et Par Dage endnu”. Hermann Göring - der i øvrigt modtog Dannebrogsordnen i 1938 - blev dømt til hængning ved Nürnbergprocessen, men begik selvmord i 1946. Von Ribbentrop, Alfred Rosenberg og Julius Streicher blev også alle dømt ved Nürnbergprocessen og alle hængt i 1946.

Julius Streichers sidste ord var: ”Heil Hitler”.

Jubilæum: Göring på fransk visit i det sydfynske

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce