Der er ikke længere noget, der hedder Egebjerg Syd Pensionistforening. Ingen havde lyst til at lave bestyrelsesarbejde, og så blev foreningen nedlagt.

Egebjerg: Egebjerg Syd Pensionistforening er død, den blev 32 år.

Før torsdagens generalforsamling i Vester Skerninge Forsamlingshus havde den mangeårige formand, 80-årige Jytte Lassen, meddelt, at alderen har indhentet hende, og at hun derfor ikke længere kan stå i spidsen for foreningen.

Også kasserer Ernst Læssøe Hansen og bestyrelsesmedlem Egon Hansen havde meddelt deres afgang, og håbet hos de tre var, at det ville lykkes at finde erstatninger.

Om Egebjerg Syd Pensionistforening

Egebjerg Syd Pensionistforening blev stiftet i november 1984.Tre har stået i spidsen for foreningen.

Første formand var Viggo Helbo.

Han blev afløst af Else Laursen.

For 19 år siden overtog Jytte Lassen formandskasketten, og hun bar den, til foreningen blev nedlagt på generalforsamlingen torsdag den 16. februar.

Da tilslutningen var størst, havde foreningen 161 medlemmer.

Ved nedlæggelsen havde den 121.

 

Men det døde hurtigt.

- Der var 43, der mødte op på generalforsamlingen, men ingen af dem ville i bestyrelsen, siger Jytte Lassen, der beretter, at adskillige af dem gav udtryk for, at de ville komme til at savne foreningen.

- "Så meld jer", sagde jeg til dem. Men de ville ikke, siger hun.

Det fik dirigenten Poul Muus til at meddele, at ønskede generalforsamlingen at nedlægge foreningen, så kunne den gøre det. Og så kom spørgsmålet til afstemning.

"Så meld jer", sagde jeg til dem. Men de ville ikke.Jytte Lassen, nu tidligere formand for Egebjerg Syd Pensionistforening.

- Der var godt nok nogle stykker, der undlod at stemme, men ingen stemte nej. Og så blev den nedlagt, siger Jytte Lassen, der er ked af at være den formand, der lagde foreningen i graven.

- Det er trist. Der er godt nok nogle andre, der kan starte en ny forening, men jeg tror ikke på, at det sker. For så havde de jo meldt sig på generalforsamlingen, siger hun.

De unge i 60'erne mangler

Efter Jytte Lassens opfattelse er problemet, at foreningens 121 medlemmer, som jo udgør bestyrelsens rekrutteringsgrundlag, slet og ret er for alderstegne.

- Langt de fleste er enten i 70'erne eller 80'erne, mens vi kun har to, der er yngre. Folk, der er i 60'erne, har for travlt med at arbejde og gå til sport og sådan noget, konstaterer den nu tidligere formand.

Ældre Sagen: Alder ikke et problem

Hos Ældre Sagen fortæller souschef Jacob Bøgesvang, at det faktisk godt kan lade sig gøre at få fat i folk med gulnede dåbsattester.

- Vi lavede en trendanalyse i 2016, og den viste, at alderen ikke er en hindring, heller ikke når det kommer til bestyrelsesarbejde, siger han.

Det er dog ikke hvad som helst, de ældre er villige til at kaste sig over.

- De skal kunne se, at de har mulighed for at præge tingene, og så skal det være noget, de interesserer sig for, ligesom det skal være en succes i lokalområdet. Alle vil gerne være en del af en succes, siger Jacob Bøgesvang, der ydermere oplyser, at Ældre Sagen arbejder ihærdigt på at vise den modne del af befolkningen, at der faktisk ikke er noget farligt i bestyrelsesarbejde.

Endelig fortæller han, at Ældre Sagen har et korps på 18.000 frivillige - og at det alene i 2016 blev udbygget med 1000 personer.

Boet afviklet

Men for Egebjerg Syd Pensionistforening er det altså slut - hvilket også kan ses af, at generalforsamlingen afviklede boet.

Ifølge Jytte Lassen blev kassebeholdingen på 8000 kroner givet til Ollerup Plejecenter med et krav om, at pengene skal bruges på underholdning for beboerne.

Et flag havde foreningen også, og det vil blive givet til lokalhistorisk arkiv, og endelig var der foreningens keyboard, som i sin tid blev skænket af det ligeledes hedengangne forsikringsselskab, Fynbo Sikring.

- Det er Esther Lunding, der har spillet på det igennem alle årene og også har passet og plejet det. Så det fik hun, siger Jytte Lassen.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis og skriver om stort og småt på tværs af stofområderne. Er oprindeligt butiksuddannet, men skiftede spor og startede på journalistuddannelsen i Odense i 1999. Efter en praktikperiode på Fyens Stiftstidende blev jeg ansat på det daværende Holbæk Amts Venstreblad i 2003, og efter godt fire år i det sjællandske rykkede jeg tilbage til Fyens Stiftstidende - nærmere bestemt Assensredaktionen - i 2007. Har siden 2010 været ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg, hvor jeg også bor. Og så er jeg vokset op i Tommerup på Højfyn. I øvrigt er jeg ikke ret god til golf. Men jeg spiller det alligevel ved enhver given lejlighed.