Hvordan levede fynboerne for 5000 år siden? Det er et af de spørgsmål, man kan få svar på ved at besøge Svendborg Museums udstilling i Anne Hvides Gård. Her åbnede man for nylig et afsnit om Aktuel Arkæologi. Fremover kan man her følge museets arkæologiske arbejde, efterhånden som der laves nye udgravninger.

I øjeblikket kan man se de seneste udgravningerne ved den kommende Svendborg-motorvej, samt de nyeste arkæologiske fund fra Skovsbovej i Svendborg, et område med grave fra den tidligere stenalder (ca. 3000 f.Kr.).