Mandag flytter de første beboere ind i nybyggeriet på Ryttervej
SVENDBORG: - Det er nok ikke særlig korrekt i handicapforeningernes kredse. Og politisk er der stor uenighed, men jeg er faktisk helt sikker på, at boligerne bliver en stor succes. Personalet får en stor faglig gevinst, og samtidig bliver institutionen mere bæredygtig.

Det siger Rose Olsen, der er forstander for Vestereng, og på mandag gælder hendes ansvar også beboerne på adressen Ryttervej 51, hvor der i øjeblikket lægges sidste hånd på byggeriet af 28 lejligheder til borgere med betydelige, varige funk- tionsnedsættelser.

Dermed samles 18 beboere fra det tidligere Sydbo på ét sted med yderligere 10 borgere med svære fysisk-psykiske handicap på stedet, som hun beskriver som et usædvanligt hjem for usædvanlige mennesker med usædvanlige behov.

Stor aldersspredning

- Vi kommer til at dække meget bredt. Beboerne er fra 18 år og op til 67 år gamle. Nogle af dem fungerer rigtig godt. De kan tage bussen til Grønnemoseværkstedet om morgenen, besøge familie eller venner om eftermiddagen, inden de kommer hjem ved aftenstide. Der er bare nogle områder, hvor de ikke fungerer, og så får vi 10 nye ind, som er meget dårlige, fortæller Charlotte Kemmer Larsen, som er afdelings-leder på det nye bosted.

Rose Olsen peger på, at det nye bosted går imod strømningerne inden for området, hvor bostederne skal være langt mindre, men hun peger på, at stordriften giver nogle fordeletil gavn for både beboerne og medarbejderne på stedet.

Større netværk

- Det her er det opnåeliges kunst. Det kan godt være, at der er fordele ved de små steder, men når vi laver det her sted med plads til tre-fire gange så mange mennesker, så opnår vi også at skabe større muligheder for beboerne. Deres sociale netværk bliver simpelthen større, fordi der bor flere mennesker. Samtidig åbner det også muligheder for, at personalet får langt flere kollegaer, de kan udveksle erfaringer med. Bæredygtigheden styrkes altså mærkbart, understreger Rose Olsen, der samtidig peger på, at den større enhed også skaber plads til flere eksperter i organisationen.

- Det er jo det, politikerne gerne vil, så de er med på idéen, og rent fagligt har vi også et godt fundament. Nu skal vi også vise de pårørende, at det her er en god idé. Det hedder sig jo, at det er farligt at følge strømmen, så det gør vi ikke. Det svarer lidt til at turde bande i kirken eller gå imod normalitetens tyranni, siger Rose Olsen.

Ikke et behandlingshjem

Personalet, der knyttes til den nye samling af boliger, deles i nogen grad med Vestereng, så den samlede institution har 57 beboere og omtrent 80 ansatte, og de ansatte er ikke 100 procent knyttet til én af de to afdelinger.

- Det er personalet, der skal bevæge sig rundt; ikke borgerne. Bostederne skal være hjem for beboerne. Det skal ikke opfattes som institutioner. Derfor skal deres lejligheder også indrettes efter deres ønsker og behov. Vi skal acceptere borgerne, hvor de er. For det her er ikke et behandlingshjem, pointerer Rose Olsen, mens Charlotte Kemmer Larsen tilføjer, at indretningen kommer til ske i samarbejde med de pårørende.

- Det skal være sådan, at når beboerne får besøg, så skal lejlighederne være indrettet som et hjem, hvor de kan modtage gæster. De må gerne komme i caféen, men de skal, ligesom når de skal spise, have mulighed for at fortrække til deres hjem, forklarer hun.

De første beboere, der kommer fra de tidligere Sydbo bofællesskaber, flytter ind mandag. De næste hold følger tirsdag og onsdag, mens de svært handicappede borgere flytter ind én for én resten af månedens dage, så bostedet er fyldt op cirka ved månedskiftet.
  • fyens.dk