Rantzausminde Efterskole kritiseres for kaotisk eksamensafvikling, mangelfuld undervisning og svigt i forbindelse med et selvmordsforsøg.

Svendborg: Kritikken hagler ned over Rantzausminde Efterskole efter et sidste skoleår, hvor samarbejdsproblemer førte til sygemeldinger og personaleflugt. Nu har en gruppe på seks forældre indsendt et klagebrev til Undervisningsministeriet med en lang række punkter, de er utilfredse med.

Der er tale om dels rent faglige forhold, dels pædagogiske og sociale forhold.

Efterskolen kritiseres blandt andet for mangelfuld undervisning og kaos i forbindelse med eksamensafvikling. Men også håndteringen af et selvmordsforsøg bliver kritiseret.

Fyns Amts Avis har forelagt skolens ledelse klagepunkterne, med den har ikke ønsket at kommentere sagen.

Læs mere i Fyns Amts Avis og flere artikler om skolen på Mitfyn.dk mandag.

  • Gedde_Gitte_(2015)_035

    Af:

    Allround journalist med særligt fokus på krimi og erhverv