Støtte fra Nordea-fonden samt et parløb mellem cykelfolket og greven på Hvidkilde sikrer et nyt kuperet mountainbikespor gennem Folehaveskoven

I løbet af det næste års tid bliver Sydfyn og Egebjerg Bakker et ca. 15kilometer langt mountainbikespor rigere.

Det sikrer en donation fra Nordea-fonden, der støtter projektet på 769.000 kroner.

Det drejer sig om et spor i en privatejet skov, som skal drives af en ny mountainbike- sporforening.

En eksplosiv vækst i antallet af mountainbikerne på Sydfyn har nemlig givet et uhensigtsmæssigt stort besøgstryk på de få offentlige skove, hvor brugergrupperne er mange og pladsen trang. Dette har samtidig betydet et stigende pres fra mountainbikerne på de privatejede skovområder, hvor særligt jagtinteresser kolliderer med de tohjuledes aktiviteter.

En arbejdsgruppe bestående af det tværkommunale interessentskab Naturturisme I/S, Hvidkilde Gods, Svendborg Kommunes største private skovejer, og lokale mountainbikere har derfor set på nye måder, hvorpå man kan understøtte de mange mountainbikere, stimulere nye brugere og samtidig sikrer en konfliktfri færdsel i skovene.

I forlængelse af dette arbejde har Naturturisme I/S ansøgt om økonomisk støtte til gennemførelse af et konkret mountainbikeprojekt med anlæggelse af 15 kilometer mountainbikespor i Folehaveskoven ved Egebjerg Bakker.

Området er 150 hektar stort og meget kuperet. Skoven ejes af Hvidkilde Gods, som har besluttet, at skoven forsøgsvis kan udlejes til den nye MTB sporforening. Denne forening skal så med økonomisk støtte etablere og siden egenhændigt drive sporet.

  • Gedde_Gitte_(2015)_035

    Af: