Regionen rækker nu alligevel ud efter andel i pulje øremærket til flere hænder på landets fødeafdelinger

Svendborg: Der skal flere hænder til at hjælpe nye borgere til verden.

Derfor har Region Syddanmark nu besluttet alligevel at række ud efter en andel af statens pulje til at styrke indsatsen på landets fødeafdelinger.

Regionen meddelte ellers i efteråret, at den ikke havde tænkt sig at gøre brug af muligheden for flere penge til fødeafdelingerne, fordi det dengang ikke stod klart, om regeringen ville lade puljen række ind i 2016 og 2017.

Poul- Erik Svendsen, formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, forklarer:

- Vi var bange for, at hvis vi ansatte hænder, skulle vi tre måneder senere afskedige dem igen. Det ville vi ikke, siger han.

Regeringen har nu afsat i alt 50 millioner til indsatsen på fødeafdelingerne, og af dem er 10,7 millioner i 2016 og igen i 2017 er øremærket Region Syddanmark. På et møde i regionens sundhedsudvalg i eftermiddag, skal politikerne vurdere ansøgningen om millionerne og sende den videre til endelig godkendelse i regionsrådet.

Pengene vil give flere hænder på fødestederne i Region Syddanmark, forklarer Poul-Erik Svendsen.

- Vi får det ud af det, at der bliver flere hænder omkring vores fødeafdelinger. Der bliver ansat lidt flere læger og jordemødre, og Kendt Jordemoder-ordningen (de fødende bliver fulgt af den samme jordemoder gennem graviditet og fødsel, red. ) bliver vi endnu bedre til at føre ud i livet, siger han.

Det vil de fødende få at mærke meget snart, lover han.

- Det går hurtigt. Jeg kan ikke sige datoen, men det bliver sat i værk nu her, så hen over sommeren skulle det gerne være på plads, siger han.

  • Bødiker_Julie_Ruby_(2015)_022

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis' redaktion i Svendborg og skriver om meget forskelligt, men har brugt særligt mange arbejdsdage på at dække sygehusstof, Svendborgbanen og by- og havneudvikling. Mine rødder er jyske, men mit hjerte er tabt til Sydfyn.