Det er på høje tid, at man i Svendborg kigger indad. Skal Fremtidsfabrikken være kontorudlejning eller et iværksætterhus, spørger afgående fabrikschef, Susanne Aagaard i en kronik i dag.

Svendborg: Allerede sidste år kunne vi fortælle om, at Fremtidsfabrikken har underskud. Og det samme gælder i år. Det stod klart da Fremtidsfabrikken var på dagsordenen i forbindelse med det kommunale regnskab for 2016, fordi den - modsat hvad aftalen er - ikke er selvfinansierende.

Spørger man den afgående fabrikschef, Susanne Aagaard, bør ikke mindst politikerne dog spørge sig selv, hvad man egentlig vil med Fremtidsfabrikken. For hun mener, at hvis man i Svendborg Kommune vil have et iværksætterhus som Fremtidsfabrikken og ad den vej få kreative iværksættere til at lykkes med nye virksomheder, så bør man droppe at fokusere så meget på underskuddet.

Fremtidsfabrikken

Fremtidsfabrikken på Jessens Mole åbnede i november 2014. Målet var, at den økonomisk skulle hvile i sig selv efter en opstartsperiode på tre år.Det indbar, at både den daglige drift i iværksætterhuset skulle løbe rundt efter tre år, samt at huset også skulle finansiere renter og afdrag på et kommunalt lån, der gik til at renovere bygningen på Jessens Mole.

Den målsætning gik dog i vasken og i 2015 gik fabrikken 800.000 kroner over det forventede budget, og kigger man på både fremtidsfabrikkerne I og II, er forventningen, at ved udgangen af 2017 sprænge budgetterne med 2,1 millioner kroner.

I stedet bør man fokusere på iværksætteri og overveje at medfinansiere projektet yderligere.

- For Svendborg og for iværksætternes skyld håber jeg, at nogen hæver blikket og ser perspektiverne, skriver hun i en kronik i Fyns Amts Avis i dag.

Selvfinansierende

Da det blev besluttet at etablere Fremtidsfabrikken I på Jessens Mole, aftalte man, at den økonomisk skulle "hvile i sig".

I praksis betød det, at driften af Fremtidsfabrikken skulle finansieres gennem blandt andet udlejning af kontorpladser, så ikke alene driften var selvfinansierende, men også afbetalingen på et kommunalt lån til renovering af bygningen på Jessens Mole var en udgift, Fremtidsfabrikken selv afholdt.

I alle årene har udfordringen dog været at sikre tilstrækkelig kontorudlejning til at kunne betale renter og afdrag på lånet, og spørger man fabrikschef, Susanne Aagaard, burde man allerede i 2014 have taget finansieringsmodellen op til revision og besluttet, at kommunen burde finansiere mere af iværksætterhuset.

- For hvordan kan det være, at det er helt almindeligt at have en kommunal udviklingsorganisation, der skal finansiere sig selv, spørger Susanne Aagaard.

Udvikling eller udlejning

Ifølge Susanne Aagaard har blandt andre politikerne i Svendborg Kommune fokuseret alt for meget på prisen på Fremtidsfabrikken, frem for den merværdi, hun mener, udvikling af iværksætteri har for hele Sydfyn.

- Når den eneste opfølgning og evaluering af Fremtidsfabrikken er på økonomien, så bliver fokus alene på økonomien og ikke på hvad det er, den bringer. Og vi får heller ikke en diskussion af, hvad vi skal bruge iværksætterhuset til eller hvad vi får ud af iværksætteri.

Synes du i stedet, at kommunen burde droppe at kigge på prisen og i stedet sende to konsulenter ned i Fremtidsfabrikken en gang om året og undersøge, hvad I har opnået af merværdi som følge af iværksættere og flere virksomheder på Sydfyn og så fokusere på det?

- Nej, jeg vil have begge dele. Jeg prøver på at sige, at hvis fokus er ensidigt, så får du også et ensidigt svar. Og det bliver aldrig interessant kun at kigge på prisen. Lige meget hvad du laver. Hvis du køber en bluse, er prisen jo ikke det eneste, det drejer sig om, men også om den er behagelig at have på, passer den til det, du skulle bruge den til, kan den holde i vask og alt muligt andet. Det er det samme i Fremtidsfabrikken. Man kan ikke nøjes med kun at kigge på prisen, lyder det fra Aagaard.

Siger stop

Susanne Aagaard siger, at allerede for år tilbage kunne man se, at budgettet for det selvfinansierende iværksætterhus ikke ville holde, og hun mener, at man allerede dengang skulle have overvejet, om ikke kommunen burde kaste flere kommunale kroner efter iværksætterhuset.

Men som årene er gået, er den diskussion fortsat udeblevet, og fokus har i stedet været på behovet for mere udlejning af kontorpladser og dermed indtjening.

Og det er årsagen til, at hun i december måned ikke længere kunne se sig selv i spidsen for iværksætterhuset, hvorfor hun har sagt op og stopper som fabrikschef den 15. august.

- Udvikling af iværksætteri er det jeg brænder for, er god til og tror på. Når man med en udviklingsdagsorden som min udelukkende møder det øgede fokus på udlejning, der længe har været, så bliver man jo træt og slidt, og så er det måske bedre med en anden ildsjæl, der kan bringe ny energi til fabrikken. Og hvis det virkelig er udlejning, man vil, så er det nok også bedst, at finde en anden end mig til jobbet.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
1
Fremtidsfabrikken: Politikere overvejer yderligere tilskud

Fremtidsfabrikken: Politikere overvejer yderligere tilskud

1
Kronik: Fremtidsfabrikken: Udvikling eller udlejning?

Kronik: Fremtidsfabrikken: Udvikling eller udlejning?