Med godkendelse i Økonomiudvalget er kogræsserforening i Tankefuld kommet et skridt tættere på at kunne sætte køer ud på et areal i bydelen Tankefuld.

Svendborg: Medlemmerne af Økonomiudvalget nikkede tirsdag ja til planerne om, at Tankefuld Kogræsserforening kan sætte køer ud i bydelen Tankefuld.

Kogræsserforeningen skal selv investere i hegn, strøm, vand samt tilslutning til vand og el. En udgift, der estimeres til 121.000 kroner, og derudover investerer Svendborg Kommune 40.000 kroner i at oprette to vandhuller på arealet.

Det fremgår desuden af Økonomiudvalgets dagsorden, at hvis Svendborg Kommune vælger at opsige den femårige lejekontrakt før tid, tilbagebetaler kommunen foreningens udgifter til hegn, der anslås at udgøre 40.000 kroner ud af de 121.000 kroner. Tilbagebetalingen vil dog ske med en reduktion af udgiften med en femtedel pr. år.

Før foreningen kan sætte køer ud på arealet, skal den dog søge om dispensation til at have dyr inden for bygrænsen.

(anwni)

 

  • Af: