Embedsmænd har givet dispensation til opførelse af en 1700 kvadratmeter stor stald, selvom den ligger for tæt på naboskel. Nu tager Enhedslisten sagen op i byrådet.

Brændeskov: Enhedslisten går nu til kamp mod udvidelser af store kvæg- og svinefarme i Svendborg Kommune.

Anledningen er en konkret sag om en udvidelse af en kvægfarm på Bøllemosevej lidt nord for Brændeskov. Politikerne blev på et møde i Miljø- og Naturudvalget den 6. februar orienteret om, at ejeren havde søgt dispensation fra det såkaldte afstandskrav til naboskel, og at forvaltningen havde givet dispensationen.

Som naboer føler vi, at disse udvidelser ingen ende tager, når der igennem de sidste mange år, er blevet bygget og udvidet med hyppige mellemrum.

Naboerne Ulla Schapiro og Torben Birkholm i et høringssvar

Det er Enhedslistens medlem af udvalget, Jesper Kiel, ikke tilfreds med, og han har derfor sat sagen på dagsorden i byrådet ved mødet tirsdag den 27. februar.

For tæt på naboskel

Enhedslisten ønsker, at byrådet skal afvise at give dispensation i sagen fra Bøllemosevej og samtidig anlægge en ny og langt mere restriktiv praksis, hvor der som udgangspunkt ikke gives dispensation fra afstandskravet ved udvidelser af husdyrbesætninger.

- Det har ofte store konsekvenser at være nabo til store ko- eller svinefarme. Her må vi sikre, at naboer tilgodeses bedst muligt, og derfor skal vi ikke dispensere for krav om afstand til naboskel, siger Jesper Kiel i en pressemeddelelse.

I den konkrete sag fra Bøllemosevej ønsker ejeren at opføre en 1700 kvadratmeter stor tilbygning til en eksisterende stald. Tilbygningen skal opføres 16 meter fra naboskel mod kravet på 30 meter. Der vil være 209 meter fra den nye stald til naboens stuehus.

Naboerne, Ulla Schapiro og Torben Birkholm, har boet på deres ejendom på Bankevej i 28 år, og de er blandt andet bekymrede for øgede støjgener fra dyr og maskiner fra det, som de i et høringssvar omtaler som "en kvægfabrik".

- Som naboer føler vi, at disse udvidelser ingen ende tager, når der igennem de sidste mange år, er blevet bygget og udvidet med hyppige mellemrum, skriver de i høringssvaret til kommunen.

En ny stald (den blå firkant) er planlagt 16 meter fra naboskel mod kravet på 30 meter. Der er 209 meter fra den planlagte stald til naboens stuehus. Illustration: Svendborg Kommune
En ny stald (den blå firkant) er planlagt 16 meter fra naboskel mod kravet på 30 meter. Der er 209 meter fra den planlagte stald til naboens stuehus. Illustration: Svendborg Kommune

Imod udviklingen

Embedsmændene i kommunens natur- og miljøafdeling har ikke vurderet, at en udvidelse vil resultere i en væsentlig forurening eller gene for omgivelserne, og derfor har de givet dispensation fra afstandskravet.

Det er altså det, som Jesper Kiel nu vil have prøvet i byrådet. Han fastslår, at Enhedslisten ønsker at arbejde imod en udvikling, hvor der skal være mange hundrede køer i den enkelte stald.

- Det er ikke en produktionsform, vi ønske at fremme, vi så hellere at flere omlagde til økologi. Det mindste vi kan kræve er, at den slags udvidelser lever op til lovens krav, siger Jesper Kiel.

I august sidste år fik en nærliggende nabo grønt lys til at udvide en svinefarm med yderligere 7400 kvadratmeter stalde.

  • Katrine Becher Damkjær

    Af:

    Jeg er journalist på Jysk Fynske Mediers redaktion i Svendborg, hvor jeg jagter alle former for nyheder. Jeg skriver både til Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende og Fyens.dk. Er bosat i Svendborg med min familie og uddannet på Danmark Journalisthøjskole i 1994.