Fyens.dk har spurgt de fynske kommunalpolitikere om deres holdning til folkeskole og privatskole, og bedt dem begrunde deres valg af skole til deres egne børn.
Svendborg: Fyens.dk bad politikere, der har eller har haft skolesøgende børn, om at fortælle hvilken skoleform, de havde valgt til deres egne børn. Vi bad dem uddybe deres valg med spørgsmålet: Hvorfor valgte du den løsning?

Alle politikere blev bedt om at svare på spørgsmålet: Har du en holdning til, om børn bør gå i folkeskole eller privatskole?

Socialdemokratiet

Bo Hansen, valgte folkeskole
Fordi vi har en god folkeskole. Jeg er ikke i tvivl om, at mine egne børn skal gå i den lokale folkeskole. Den har et højt fagligt niveau og det er vigtigt for min store datter, at hun er tæt på de venskaber som hun har opbygget. Hvad andre mennesker vælger for deres børn er deres valg.

Bjarne Hansen, valgte folkeskole
Jeg er til folkeskole, men synes det er fint med alternativer til dem, der måtte ønske det. Mit første barnebarn er til min store tilfredshed også tilmeldt folkeskolen.

Curt Sørensen, valgte folkeskole
Vi har en god folkeskole, og det er vigtigt at mine børn lærer at være sammen med alle andre børn. Foleskolen er netop hele folkets skole - her lærer man at finde ind til alt det, der er fælles.
Det handler om respekt for andre, og om de hensyn vi alle skal ta, for at levende fællesskab, baseret på forskelligheder, kan trives og udvikles. Mine børn - og dem har jeg tre af - har alle gået i foleskole. Det er et bevidst valg. Vi har dygtige folkeskolelærere, og vores skole ligger tæt på, hvor vi bor.

Pia Dam, valgte folkeskole
Det er vigtigt vi støtter op om Folkeskolen, den danner børnene til at kunne indgå i mange slags fællesskaber, hvilket er afgørende både for vores samfund og den enkelte.

Christian Kaastrup, valgte folkeskole
Fordi jeg tror på at denne skoleform er den rigtige! Børn bør gå i folkeskole. Vi er ved at få et samfund, hvor de velhavendes børn går i privatskole - og lav- og mellemindkomstgruppernes børn går i folkeskole.

De Konservative

Henrik Nielsen, valgte folkeskole
Det er vigtigt for os, at vores børn går i skole med deres legekammerater fra vores nærområde. Endvidere mener vi, at folkeskolen skal være den bærende institution i børns uddannelse.
Jeg mener, at folkekolen skal være den bærende institution i børns uddannelse, da det er en offentlig opgave at sikre børns uddannelse og at det vil styrke sammenhængskraften, hvis hovedparten vælger folkeskolen. Jeg mener dog også, at forældre selv skal kunne vælge mellem folkeskole og privatskoler/friskoler

Ove Engstrøm, valgte folkeskolen
Primært folkeskolen, men der kan være vægtige grunde til at benytte sig af privatskolen.

SF

Mogens Stampe, valgte folkeskole
Jeg synes bestemt at børn bør gå i folkeskole for at bevare den sociale sammenhængskraft der er en væsentlig del af forudsætningen for vores velfærdssamfund.
Samtidig kan der være forhold i forhold til det enkelte barn der fordrer at man vælger friskole. Det kan være barnets trivsel i forhold til særlige forhold i en klasse. Det kan være en nødvendighed i forbindelse med nedlæggelse af en skole.

Løsgænger

Masoum Moradi, valgte folkeskole
Jeg går ind for styrekelsen af folkeskolen. Min datter går derfor i folkeskolen. Min søn, som er autist går dog i skole i Specialklasserne i Ølsted, som drives af Rodolf Steiner.

Dansk Folkeparti

Jens Munk, valgte folkeskole
Mener det bør være et folkekrav at de komunale skoler levere varen. Hvis man alligevel fravælger folkeskolen af andre årsager, så er det ok.

Tværsocialisterne

Arne Ebsen, valgte folkeskole
Vi har haft 4 børn, hvoraf den ældste er min kones særbarn. Hun begyndte i folkeskolen, men skiftede p.g.a. manglende trivsel til den nærmereplacerede friskole i Ollerup. Vores 3 fælles børn har alle gået i folkeskolen fra 0.-9. klasse. Vi har oplevet, at vores lokale folkeskole blev lukket, mens min kone var formand for skolebestyrelsen. Mange forældre ville starte en friskole på resterne af folkeskolen, det vendte vi os imod. Ligeledes ligger V. Skerninge friskole tættere på vores bopæl, der gik en del af børnene fra Ulbølle skole efter lukningen, men vores yngste fulgte med til folkeskolen i V. Skerninge. Her har jeg arbejdet i 30 år og har selvfølgelig en holdning til folkeskolen som "folkets skole". Men det er meget unuanceret at være for og imod folkeskolen på en egn, der har en århundredeår gammel tradition for frie skoler. Vi betragter hinanden som kolleger mere end som konkurrenter og børn, der ikke trives det ene sted får måske en chance ved at skifte skole, hvad enten det er den ene eller den anden vej.
Jeg mener grundlæggende det frie skolevalg, som er et særkende for det danske samfund er en gevinst for alle. Generelt er jeg tilhænger af, at så mange som muligt bruger den lokale folkeskole, så sammensætningen af elever og forældregrupper bedste muligt spejler lokalsamfundet.

Venstre

Morten S Petersen, valgte folkeskole
Lå i mit lokalområde Børn skal gå i den skole, hvor forældre tror de lærer mest, også om social samvær!

Ulla Larsen, valgte folkeskole
Det gælder om at finde det skoletilbud, som passer til ens barn.

Enhedslisten

Jesper Kiel, valgte folkeskole
Det er den lokale skole, børnene er glade for den, det er der man kan møde kammerater fra nabolaget og ikke mindst møde børn med vidt forskellig baggrund. Jeg synes at man skal bakke op om den lokale folkeskole og nogle gang også slås lidt for at ændre den, hvis man gerne vil have den anderledes, det er jo en demokratisk proces på hverdagsplan.
Men det må altid være børnene der skal være i centrum, hvis de ikke trives, så må man jo finde en anden løsning. Jeg har selv gået i en lilleskole i nogle år, hvor jeg slet ikke kunne fungere i den lokale kommuneskole med morgenbøn og mobning. Mange steder er den lokale skole jo rent faktisk en friskole og så er det jo ikke mærkeligt at vælge den. Me det er vigtigt at huske på at mange slet har valgmuligheden, fordi de ikke har råd til privatskole. Derfor er det brandvigtigt at folkeskolen ikke bliver sejlet agter ud i det store nedskæringsræs.

Mere om emnet

Se alle

Svendborg-politikere vælger folkeskolen