Danmarks Naturfredningsforening vil have lavet grundig undersøgelse, før to lodsejere får lov til at stille møller op på Tåsinge.

De har forholdt sig i ro længe.

Men nu er Danmarks Naturfredningsforening gået ind i sagen om de to vindmøller, som Peter Bay Knudsen og Peter Rasmussen vil stille op på Tåsinge.

Sagen er ellers langt fremme.

Et lokalplanforslag, som skal bane vej for de to, 80 meter høje møller, er lige nu i høring, og der er tirsdag den 15. september sidste frist for indsigelser.

Tre borgermøder og en række læserbreve har afsløret, at modstanden mod projektet er stor, men DN har ikke været blandt modstanderne.

DN's lokalformand i Svendborg, René Chetronoch, forklarer, at foreningen hidtil har holdt sig i ro, fordi den er tilhænger af alternativ energi.

Men at der i vinter skete det, at et ynglende havørnepar rykkede ind i det EU-beskyttede naturområde, som er nabo til møllerne.

- Vi mener ikke, at konsekvenserne for havørnene er undersøgt grundigt nok, og derfor kræver vi, at der bliver lavet en vvm-redegørelse, siger René Chetronoch.

En vvm-redegørelse er en grundig undersøgelse af et projekts påvirkning på blandt andet natur, landskab, mennesker og dyr.

Svendborg Kommune har hidtil fundet det unødvendigt at lave en vvm-undersøgelse.

Men får DN medhold i, at der bør laves en sådan, og den i øvrigt påviser, at møllerne udgør en fare for havørnebestanden, så kan det vælte hele projektet.

Naturstyrelsen har ganske vist allerede meddelt, at den er villig til at givet dispensation for strandbeskyttelseslinjen - men dispensation er givet under forudsætning af, at møllerne ingen negativ indflydelse har på det naturbeskyttede område.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis og skriver om stort og småt på tværs af stofområderne. Er oprindeligt butiksuddannet, men skiftede spor og startede på journalistuddannelsen i Odense i 1999. Efter en praktikperiode på Fyens Stiftstidende blev jeg ansat på det daværende Holbæk Amts Venstreblad i 2003, og efter godt fire år i det sjællandske rykkede jeg tilbage til Fyens Stiftstidende - nærmere bestemt Assensredaktionen - i 2007. Har siden 2010 været ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg, hvor jeg også bor. Og så er jeg vokset op i Tommerup på Højfyn. I øvrigt er jeg ikke ret god til golf. Men jeg spiller det alligevel ved enhver given lejlighed.

Mere om emnet

Se alle
12
Borgmester: Fortryder ja til kæmpevindmøller

Borgmester: Fortryder ja til kæmpevindmøller

1
K går sammen med venstrefløjen: Vindmøller splitter de borgerlige

K går sammen med venstrefløjen: Vindmøller splitter de borgerlige

Vindmøllesag på Tåsinge: Dispensation skal genbehandles

Vindmøllesag på Tåsinge: Dispensation skal genbehandles