Alle landets censorer - heriblandt en stor håndfuld på Sydfyn - der står for sejlerprøverne, har fået meddelelse fra Søfartsstyrelsen om, at de bliver opsagt ved udgangen af året. Årsagen er, at eksterne udbydere overtager opgaven, forklarer Søfartsstyrelsen.

Svendborg: Det er aldrig sjovt at få et brev ind ad døren, hvori der står, at du bliver opsagt. Det er ikke desto mindre det, der ramte korpset af censorer rundt om i landet, som står for at gennemføre sejlerprøver og udstede fritidssejlerbevis og speedbådekørekort.

En af modtagerne er mangeårig skipper og censor, Poul Ejnar Pedersen, der har Sydfyns Sejlerskole i Svendborg.

- Der står, at vi alle sammen er opsagt pr. 31/12 i år. Hvem der præcist skal overtage opgaven, står der ikke noget om, siger en undrende Poul Ejnar Pedersen.

Afsender på brevet er Søfartsstyrelsen, som censorkorpset altid har hørt under. Det gør de bare ikke længere, kan Poul Ejnar Pedersen udlede af beskeden.

- Det kommer lidt bag på mig, at man har opsagt 189 censorer på én gang, og at vi ikke ved, hvor vi så skal gå hen, hvis vi vil fortsætte som censorer uden om Søfartsstyrelsen, siger han.

Ud af de 189 bemyndigede censorer på Søfartsstyrelsens liste er 11 fra Svendborg og omegn. En af dem er Niels Haastrup, der ligeledes fik brev fra Søfartsstyrelsen forrige uge.

Selvom han på ingen måde er oprørt over beskeden, så medgiver han, at den da kom en smule bag på ham.

Han savner lidt flere informationer.

- Jeg forstår, at Søfartsstyrelsen overgiver kompetenceområdet til nogle private udbydere, og derfor ophører hele den ordning med censorgodkendelsen, som har været der hidtil. Det havde jeg læst lidt om i forvejen. Men hvad det så i øvrigt betyder, ved jeg ikke, siger Niels Haastrup, der har været censor i snart 10 år.

- Betyder det, at vi, der er censorer, ikke længere kan varetage virket? Eller skal vi sælge os til de private udbydere? Det ved vi ikke. Det kunne de godt have meldt lidt mere ud om i brevet, siger han.

Andre overtager

Fra Søfartsstyrelsen side lyder det dog, at beslutningen om at udfase den nuværende censorordning efter i år, og hvad den indebærer, længe har været meldt ud.

Det forklarer Mathias Augustsen, bemandingskonsulent i Søfartsstyrelsen.

- Vi går fra et system, hvor Søfartsstyrelsen har administreret det hele med et korps af censorer, mål- og rammebeskrivelser og tilsynsforpligtelsen til et, hvor vi laver rammebeskrivelsen og godkender nogle udbydere, som så står for prøverne og for at udstede beviserne inden for fritidssejlerområdet, siger han om ændringen, der desuden står beskrevet på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

- Det gør, at vi bedre kan gøre det, vi er bedst til, nemlig at føre tilsyn, tilføjer Mathias Augustsen.

Han kan også fortælle, at Søfartsstyrelsen har udpeget Dansk Sejlunion og Danmarks Fritidssejler Union til at overtage opgaverne med at afholde sejlprøver, udstede beviser samt administrere censorkorpset, men at ændringen ikke får den store betydning for fritidssejlere, som vil anskaffe sig et duelighedsbevis eller speedbådekørekort.

De skal sådan set bare henvende sig hos to udbydere i stedet for til Søfartsstyrelsen, forklarer han.

De opsagte censorer derimod skal ud og være opsøgende, hvis de vil fortsætte i virket.

- Typisk har vores censorer fået deres bemyndigelse for to år ad gangen, hvorefter den så bliver fornyet. Fra årsskiftet bliver den så ikke længere fornyet, for der forventer vi, at udbyderne har opstillet et nyt system. Derefter står det censorerne frit for at henvende sig til de to udbydere for at se, om de kan optages i deres korps, fortæller Mathias Augustsen.

  • Katrine Becher Damkjær

    Af:

    Jeg er lokaljournalist på Fyns Amts Avis' Svendborg-redaktion, hvor jeg beskæftiger mig med alle områder af lokalstoffet. Jeg er uddannet fra Roskilde Universitet, hvor jeg har en Cand.Comm med speciale i Journalistik. Jeg har været ansat på Fyns Amts Avis siden 2011 og har en fortid som praktikant på Fyens Stiftstidende, hvor jeg var på Nordfyns lokalredaktion og sportsredaktionen.