Byfornyelse: Centrale pladser skal være for de bløde trafikanter

S-svinget, svingbanerne, helleanlægget i midten af kørebanen og indimellem også toget, man skal holde tilbage for, gør Klosterplads til et trafikalt rum, der godt kan bruge en anden indretning. Det får det i løbet af de kommende år. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Byfornyelse: Centrale pladser skal være for de bløde trafikanter

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I byfornyelsesprojektet Liv i min By er turen nu kommet til Klosterplads og Frederiksgade, der skal omdannes til et byrum, hvor cyklister, fodgængere og plads til ophold prioriteres.

Svendborg: Klosterplads og Frederiksgade skal ikke være steder, der skal forceres, når man bevæger sig mellem by og havn. Det skal være et byrum, man trygt og nemt kan bevæge sig igennem - eller blive fristet til at opholde sig i.

Det er tanken med den beslutning, der netop er truffet i Områdeforum - det råd, der bestemmer, hvordan kvarteret mellem Jessens Mole og Møllergade skal løftes i byfornyelsesprojektet Liv i min By.

Liv i min By har til formål at binde by og havn bedre, kønnere og tydeligere sammen, og meget er allerede sket i kvarteret i kraft af projektet, der begyndte i 2016 og løber til 2020. Men Klosterplads og Frederiksgade mangler.

- Det bliver jo prikken over i'et, siger Flemming Madsen (S), der er formand for Områdeforum - og desuden formand for Teknik- og Erhvervsudvalget.

Tegnestuen Werk og trafikrådgivningsvirksomheden Via Trafik havde fået til opgave at komme med tre bud på, hvordan Klosterplads og Frederiksgade kunne omdannes - ud fra fire benspænd. Fodgængere skal have bedre forhold, cyklister sikrere forhold, biler, busser og taxaer skal stadig have plads til at færdes, og trappen på terrassen ved Klosterplads skal genetableres.

Det kom der tre scenarier ud af, og nu har Områdeforum lagt sig fast på hvilket et af dem, der skal arbejdes videre ud fra, forklarer Flemming Madsen.

- Der, hvor den store forskel på scenarierne var, var på trafikken på Klosterplads. Skulle den drosles helt ned, skulle man bevare trafikken så meget som muligt, eller skulle man lande et sted midt imellem. Der valgte vi det scenarie midt imellem, siger han.

Liv i min By
Projektet "Liv i min by" begyndte i 2016 og løber frem til og med 2020 og har til formål at forskønne og fornye kvarteret mellem Jessens Mole og Møllergade på måder, som binder by og havn bedre sammen.

Der er afsat i alt 45 millioner kroner til projektet, hvoraf 20 millioner kroner kom fra det, der dengang hed Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.Det er Liv i min By, der står bag blandt andet omlægningerne af Munkestræde og Krøyers Stræde, Linjeparken mellem busterminalen og Fremtidsfabrikken og de grønne vægge på busskurene ved stationsbygningen. Man kan følge projektet på kommunens hjemmeside: www.liviminby.svendborg.dk. Man kan også følge med på det sociale medie Instagram. Kontoen hedder @liviminby og bruger hashtaggene #delditsvendborg, #mitsydfyn og #liviminby.
Frederiksgade bliver ensrettet fra havnen og op mod byen og bliver udstyret med den samme belægning fra husfacade til husfacade. Det giver blandt andet mulighed for udendørsservering. Foto: Hans-Henrik Dyssel
Frederiksgade bliver ensrettet fra havnen og op mod byen og bliver udstyret med den samme belægning fra husfacade til husfacade. Det giver blandt andet mulighed for udendørsservering. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Plads til byrum

Planen er altså, at Klosterplads og Frederiksgade skal omdannes på en måde, så færdslen bliver på de bløde trafikanters præmisser, og der samtidig bliver taget højde for, at Klosterplads fortsat skal være en farbar vej gennem byen.

På Klosterplads er det meningen, at vejen skal indsnævres og midterfeltet langs med stationsbygningen sløjfes, så der bliver plads til cykelstier og gangarealer/opholdsrum i begge retninger. På den modsatte side af stationsbygningen skal den høje mur rives ned, så der kan genetableres en trappe, der indbyder til ophold, fra terrassen og ned til fortovet.

Frederiksgade er det planen at forvandle til en sivegade. Asfalten skal erstattes med en ensartet belægning af eksempelvis granitchaussessten, som går fra husfacade til husfacade. Det vil give mulighed for udendørsservering for restaurationerne i gaden, men biler skal stadig kunne færdes gennem gaden, dog kun i den ene retning - fra havnen op mod byen. Det gør på den måde svingspor, som der er i dag, på Klosterplads overflødige.

Ved gavlen af stationsbygningen på hjørnet af Klosterplads og Frederiksgade skal der laves en lille plads, og det samme gælder for området foran Vildas Vafler og thai-restauranten Mueis i den anden ende af Frederiksgade.

Det sløjfer syv parkeringspladser, og alt i alt forsvinder 25 parkeringspladser og to taxaholdepladser med det scenarie, som Områdeforum nu har valgt. Blandt andet er det parkeringspladserne ved Sydbank og en del af de parkeringspladser, der er ved stationsbygningen, der forsvinder.

Parkeringspladserne bag stationsbygningen vil blive bevaret, og det samme gælder p-pladserne i Frederiksgade. Der vil også fortsat være plads til både taxaer og af- og påsætning ved stationsbygningen.

På Klosterplads bliver der blandt andet gjort plads til cykelsti i begge retninger. Foto: Hans-Henrik Dyssel
På Klosterplads bliver der blandt andet gjort plads til cykelsti i begge retninger. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Et dårligt trafikrum

Flemming Madsen ser frem til løftet af to gader i byen, som ikke har fungeret optimalt, mener han.

- Den helt store udfordring ved Klosterplads er det der S-sving. Rent trafikmæssigt er det ikke ret heldigt. Oversigtsforholdene er dårlige, der kommer to sving kort efter hinanden, store køretøjer kan dårligt være der, og så er der tilmed en jernbane, som folk skal holde i kø ved på begge sider. Ydermere er det sådan, at skal man fra Sydbank og ned i Frederiksgade, er der ikke noget fortov, man kan gå over til. I stedet skal man over henne ved stationen, men det er der ikke ret mange, der gør. De vader i stedet ud i ingenmandsland. Trafikalt er det et rigtig dårligt rum, siger han.

I Frederiksgade er der også rigeligt plads til forbedring, mener han.

- I dag er Frederiksgade ikke en trafikvej. Det er en gade, som har meget begrænset trafik, måske 500 biler i døgnet. I dag er den lidt kedelig, den gade, for at sige det rent ud. Får man en fin belægning fra facade til facade, får man et rum, som helt sikkert vil blive indtaget af de bløde trafikanter, håber han.

Afviklingen af trafikken ad Klosterplads bekymrer ham ikke.

- Vi indskrænker jo ikke selve kørebanen. Der skal stadig kunne køre de der omkring 7000 biler i døgnet. Det er trafikeret, men det er ikke som på Dronningemaen. Noget af det, der indimellem skaber kaos, er også den midterhelle, og den forsvinder jo. Det bliver en mere regulær vejbane, siger han.

Han er heller ikke så bekymret for de færre parkeringspladser.

- Det er jo prisen for et ordentligt byrum dernede. Så må vi løse problemerne med parkering, hvis de påstår, på en anden måde. Men det er jo ikke langtidsparkering, vi sløjfer. Og Frederiksgades parkeringspladser rører vi heller ikke ved, siger han.

Lokalplan på vej

Belært af erfaringerne fra dengang, kommunen handlede ulovligt ved ikke at lave en lokalplan for omlægningen af torvet i forbindelse med byfornyelsesprojektet Den Grønne Tråd, er det meningen, at der nu skal laves en lokalplan for omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade.

- Vi ændrer jo ikke funktionerne dernede, men det gjorde vi heller på torvet, og alligevel fik vi en dom for ikke at lave en lokalplan, så vi laver en lokalplan, siger Flemming Madsen.

Lokalplanen kommer i borgerhøring på et tidspunkt, som endnu ikke ligger fast, og Frederiksgade-delen af projektet skal føres ud i livet i 2020. Det samlede projekt kommer til at koste i omegnen af 21,5 millioner kroner. De 11,5 millioner kroner er allerede er afsat som en del af Liv i min By. Derudover er det planen at søge Realdania om de sidste 10 millioner kroner.

Byfornyelse: Centrale pladser skal være for de bløde trafikanter

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce