Med konservative taksigelser til tre røde partier satte et flertal i byrådet tirsdag aften to streger under årets budgetforlig, da aftalen var til 2. behandling i byrådssalen.

Svendborg: - Jeg har taget en hat med, begyndte Henrik Nielsen (K), da han på byrådsmødet tirsdag aften var første taler i forbindelse med den endelige politiske godkendelse af budgetet for 2018.

- Og det har jeg, så jeg kan tage den af for jer, sagde han med hatten i hånden henvendt til Socialdemokratiet, Liste T og SF, som i Henrik Nielsen optik har taget ansvar for byen og kommunen ved at samarbejde over midten for at finde besparelser de kommende år.

Det sparer Svendborg væk på budget-2018

Forligspartierne fandt budgetforbedringer for omkring 17 mio. kroner.
5,5 millioner er fundet ved at tilbagerulle tidligere vedtagne udvidelser fra de sidste fem års budgetter fra de forskellige udvalg. Det er blandt andet følgende reduktioner:
Puljen til vækst og erhvervsstrategi reduceres med 250.000 kroner.
Klima og energi-indsatsen reduceres med 300.000 kroner.
Rekreativ udvikling af Sofielundskov rulles tilbage for 50.000 kroner.
Forebyggelse af ensomheds- og sundhedsinitiativer reduceres med 135.000 kroner.
Garantitildeling på dagtilbud reduceres med 250.000 kroner.
Puljen til forebyggelse af skilsmisse tilbagerulles for 100.000 kroner.
Økonomiudvalgets udviklingspulje reduceres med to millioner kroner.
Kommunens markedsføringspulje reduceres med 700.000 kroner.
Udgifter til administration af havn, Tankefuld og medarbejdere reduceres med 1,7 milioner kroner.
Derudover reduceres anlægspuljerne til cykelstier og trafiksikkerhed med 10 millioner over fire år og Tankefuld 2, som ellers tidligere havde fået afsat 17 millioner over de næste to år, udskydes.

- Når man sidder med ved forhandlingsbordet, får man indflydelse. Så stor ros herfra, lød det med en slet skjult kritik af Enhedslisten, der som eneste parti stod uden for budgetforliget for 2018.

Bredt forlig

Og netop at alle partier bortset fra Enhedslisten havde været med til at indgå et bredt budgetforlig, blev af samtlige af aftaleparterne fremhævet som nye vinde, der gerne må blæse ind i næste byrådsperiode.

Det brede forlig var dog langt fra tilstrækkeligt til at glemme alvoren bag budgetforliget, hvor politikerne i slutningen af september blev enige om at spare 17 millioner kroner årligt de kommende fire år.

- Det er en meget alvorlig situation, Svendborg står i, konstaterede blandt andre Bo Hansen (S) med henvisning til kommunens trange økonomi, hvor tilbagebetaling på gæld er en af årsagerne til, at man bliver nødt til at spare.

Få lyspunkter

På trods af den skrantende økonomi med en stram budgetaftale til følge, blev der fra flere sider fremhævet lyspunkter i aftalen.

Eksempelvis at man har besluttet at reducere byggesagsbehandlingstiderne ved at sætte 300.000 kroner af til en ekstra sagsbehandler på området, samt at man har tildelt daginstitutionsområdet 10 millioner kroner til kapacitetsudvidelse for de 0-2 årige og 150.000 kroner til Baggårdteatret.

Men det rokker ikke ved, at pengene er små. Og spørger man Dorthe Ullemose (DF), skulle man politisk have slået bremsen i langt tidligere.

- Det havde været dejligt, hvis vi tidligere i valgperioden havde taget en større bid af besparelserne, men det har der ikke været politisk vilje til, konstaterede hun.

Døduansvarligt

Mens de øvrige partier flere gange lod Enhedslisten forstå, at det var uansvarligt at trække sig fra forhandlingsbordet og stille sig uden for budgetaftalen, fastholdt partiet med sine fire mandater, at aftalen i deres øjne vil komme til at gå ud over kernevelfærden.

- Jeg synes, at det er døduansvarligt at gå ind for de her besparelser, lød det fra Susanne Gustenhoff (EL), mens Jesper Kiel (EL) forklarede, at Enhedslisten hellere så, at man havde genindført dækningsafgiften og hævet grundskylden og ad den vej øget kommunens indtægter og sluppet for så omfattende besparelser.

Enhedslistens forslag til næste års budget blev dog stemt ned af det øvrige byråd, der efterfølgende endeligt vedtog Svendborg Kommunen budget for 2018 med stemmerne 25 mod fire.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Budget 2018: Bred aftale sparer bredt

Budget 2018: Bred aftale sparer bredt

1
Enhedslisten: - Der skal være mindst to partier at stemme på

Enhedslisten: - Der skal være mindst to partier at stemme på

Budget 2018: Det er de mest tilfredse og utilfredse med.

Budget 2018: Det er de mest tilfredse og utilfredse med.