En beregning viser, at udgifterne i Svendborg Kommune forventes at stige med knap 20 procent i år. Svendborgs borgmester mener, regeringen skal betale

Svendborg: Der kommer til at mangle mindst 9,6 millioner kroner i kassen ved årets udgang på integrationsområdet.

Det viser en prognose økonomidirektør John Jensen har sendt i et notat til byrådspolitikerne.

Af notatet fremgår, at Svendborg Kommune i budgettet for 2016 har afsat 51,9 millioner kroner til integration, men at det forventes at stige med mindst 19 procent i år. Det er de såkaldte kvoteflygtninge pengene skal bruges til.

- Antallet af flygtninge, der flytter ud i kommunerne er steget markant. Derfor er vi af Økonomiudvalget blevet bedt om at lave et estimat på, hvordan det vil påvirke budgettet i år, siger John Jensen, der understreger.

Borgmester Lars Erik Hornemann (V) mener, at Svendborg Kommune i lighed med resten af landet kommuner bør friholdes for ekstraudgifterne, og regningen bør sendes et bestemt sted hen.

- Jeg regner med, at regeringen står ved den aftale, der er lavet med kommunerne. Den indebærer, at kommunerne ikke skal belastes ud ekstraordinært af flygtningesituationen. Ikke i 2016 i hvert fald, siger Lars Erik Hornemann.

Venstres kommunalordfører Jan E. Jørgensen slår fast, at kommunerne ikke skal forvente at få flere penge til at løse integrationsudfordringerne i 2016, og han vil heller ikke love, at der sendes flere penge i de kommende år.

- Det er en kæmpe udfordring i hele landet. I Svendborg skal der åbnebart findes 10 millioner kroner, og det ser formentlig ikke ud i landets øvrige kommuner. Der findes ingen lette løsninger her. Vi har brug for, at borgmestrene byder ind med forslag, og det hjælper ikke, at Svendborgs borgmester siger send flere penge. Den har vi hørt før, og vi sidder ikke med en masse penge, vi ikke ved, hvad vi skal bruge til. Der er brug løsningsforslag fra kommunernes side, siger Jan E. Jørgensen.

Læs mere i Fyns Amts Avis lørdag

  • Af: