Bregninge: Æbletræet har haft en kristelig betydning, lige siden Adam og Eva spiste af den forbudte frugt i Edens have. Og 500 år efter reformationen holder koblingen stadig stik.

Bregninge Menighedsråd har netop besluttet at plante et æbletræ på kirkegården tæt ved tårnet og placere en udkigsbænk ved siden af.

Beplantningen sker på opfordring af biskop Tine Lindhardt som markering af 500 året for reformationen. Inspirationen er hentet i Martin Luthers by, Wittenburg, hvor man har indrettet en Lutherhave med 500 æbletræer til adoption hele verden over.

Bregninge Kirke planter sit træ fastelavnssøndag, den 26. februar, umiddelbart efter højmesse. (lakja)

  • Af: