Der skal ifølge kommunens direktion spares 9,5 millioner kroner på Svendborg Kommunes budget i 2018 for at få økonomien til at løbe rundt, men det er ikke ambitiøst nok, mener borgmester Lars Erik Hornemann (V).
Tirsdag begynder de indledende forberedelser til efterårets budgetforhandlinger.

Svendborg: Det er ikke nok at spare 5,5 millioner kroner på budgettet i 2018. Sådan lyder beskeden fra Svendborgs Borgmester, Lars Erik Hornemann (V). Det hjælper nemlig ikke nok på de store økonomiske udfordringer, Svendborg Kommune står over for de kommende år.

Direktionen lægger i sit budgetforslag, som økonomiudvalget førstebehandler tirsdag, op til besparelser på i alt 9,5 millioner kroner - Et noget mindre beløb end det, byrådet stod over for sidste år på 25 milioner. Samtidig foreslår direktionen at finde fire af de 9,5 millioner kroner i den afsatte rentepulje - en pulje, der skal agere buffer mod eventuelle rentestigninger.

 Jeg tror, der er en politisk erkendelse af, at vi er nødt til nu at grave et spadestik dybere.

Borgmester i Svendborg, Lars Erik Hornemann.

Dermed står byrådet tilbage med en samlet besparelse på 5,5 millioner kroner på budget 2018, som direktionen foreslår at finde i de politiske udvalg. Men det er altså ikke ambitiøst nok ifølge borgmester Lars Erik Hornemann (V).

- Vi ved - og har vidst længe - at vi får nogle udfordringer i 2019, hvor vi skal have et overskud på driften på 130 millioner. Direktionens forslag lægger op til, at vi rammer et overskud på 102 millioner i 2018, og det synes jeg ikke er ambitiøst nok. Derfor vil jeg stile efter, at vi når et resultat, som er bedre end det, direktionen foreslår, siger borgmesteren, og erkender, at det mål vil betyde større besparelser end de 5,5 millioner, direktionen har lagt op til.

- Ja, det vil det. Og det vil også betyde en ændring af ting, som vi gør i dag. På nogle områder har vi markant højere serviceniveauer end andre kommuner, så der kan vi blive nødt til at se på en eller anden form for rammestyring, så vi ikke bare automatisk fremskriver budgetter, som er større end i andre tilsvarende kommuner, siger Lars Erik Hornemann.

Skal finde 100 millioner på fire år

Med budgetforslaget for 2018 går direktionen for første gang på kompromis med målsætningen om, at der skal være minimum 80 millioner kroner i kommunekassen, når regnskabsåret er omme. Det er ellers en målsætning, der har til formål at sørge for, at kommunen bevarer en sund likviditet. Men med direktionens forslag vil der efter 2018 mangle 14,3 millioner kroner i kommunekassen. Og det er kun begyndelsen.

Lægger man de samme forudsætninger ud på alle årene frem mod 2021, vil kommunen i snit skulle spare 27 millioner kroner hvert år, for at nå målet om at have minimum 80 millioner kroner i kassen. Findes de besparelser ikke, vil kommunens kassebeholdning være halveret i 2021.

Og netop derfor er der behov for at gå mere drastisk til værks end det, direktionen foreslår for 2018, mener Lars Erik Hornemann.

- Altså umiddelbart ser det jo ikke så vanskeligt ud, hvis vi er tilfredse med at nå det, direktionen lægger op til. Men der tænker jeg bare, at når vi ved, vi har en udfordring, der er større foran os, bør vi være mere ambitiøse og tage hul på nogle af de ting, vi ved, vi er nødt til at kigge på. Det bør vi allerede tage med i 2018, så vi kan tage forskud på nogle af de udfordringer, som ellers ligger og venter på os, siger Lars Erik Hornemann.

En politisk erkendelse

Selv om besparelserne på budgettet for 2018 ikke ser ud til at nå samme størrelsesorden som ved sidste års budgetforhandlinger, kan det stadig blive en vanskelig opgave at få enderne til at møde. Blandt andet fordi Svendborg blot modtog ni millioner kroner i statslige tilskud af de 25 millioner, kommunen havde søgt om.

Lars Erik Hornemann er dog fortrøstningsfuld i forhold til de kommende budgetforhandlinger, da han allerede nu mærker opbakning fra flere partier.

- Jeg vil prøve at komme med et katalog i forhold til, hvordan vi kan være mere ambitiøse i forhold til budgetresultatet. Og det har jeg egentlig fået opbakning til fra stort set alle partier. At vi prøver at være en smule mere ambitiøse, og så må vi se, hvor langt vi kan komme i budgetforhandlingerne, siger han.

Ifølge Lars Erik Hornemann har der nemlig indfundet sig en erkendelse i byrådet.

- Jeg tror, der er en politisk erkendelse af, at vi er nødt til nu at grave et spadestik dybere.

  • ## BYL Thornfeldt_Kasper-Emil_(2015)_003.jpg

    Af:

    Journalist på Svendborgredaktionen på Fyns Amts Avis med fokus på politik. Jeg har tidligere været på lokalredaktionen på Ærø samt den fælles sportsredaktion, Sport Fyn. Jeg er bosat i Odense.

Mere om emnet

Se alle
S: Enig med V-borgmester om at spare mere

S: Enig med V-borgmester om at spare mere

Går direktionen langt nok?

Går direktionen langt nok?