Der skal laves en fuld miljøkonsekvensrapport som en del af planlægningen af et biogasanlæg ved gård på Tåsinge.

Tåsinge: Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for det biogasanlæg, ejeren af Andekærgård på det sydvestlige Tåsinge ønsker at opføre ved sin bedrift af malkekøer.

Det blev medlemmerne af Teknik- og Erhvervsudvalget enige om på det seneste møde, og det er i overensstemmelse med gårdejerens eget ønske.

En miljøkonsekvensrapport er det, man hidtil har kaldt en VVM-redegørelse - en vurdering af virkningen på miljøet. Og det er mængden af gylle, der kan behandles i anlægget, der gør, at realiseringen af anlægget kræver en miljøkonsekvensrapport. Rapporten kommer efterfølgende til at danne grundlaget for resten af planprocessen, der omfatter et kommuneplantillæg og en lokalplan.

De nødvendige undersøgelser og udarbejdelsen af rapporten kommer til at tage omkring et år. Heri er to offentlige høringer inkluderet. Første høring består i en orientering om biogas-projektet, indkaldelse af idéer og forslag til projektet og forudgående høring på kommuneplantillægget. Den høring kommer til at vare fire uger. I anden høring er det forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport og udkast til andre tilladelser, der bliver fremlagt.

  • Bødiker_Julie_Ruby_(2015)_022

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis' redaktion i Svendborg og skriver om meget forskelligt, men har brugt særligt mange arbejdsdage på at dække sygehusstof, Svendborgbanen og by- og havneudvikling. Mine rødder er jyske, men mit hjerte er tabt til Sydfyn.